Cont Art- 20 rokov

Správa k vyúčtovaniu  grantovej dotácie – K32 zmluva č.74/2015-OKŠCRMR/2015 Grantová dotácia 400,-€ bola použitá na uhradenie nákladov spojených s typografickým spracovaním katalógu

viac