Zachovanie kultúrneho dedičstva – workshop pôvodných stavebných technológií a postupov pri záchrane zrúcaniny sv. Heleny

číslo 69/2015 – OKŠCRMR/2015
(záverečná správa, obrazová dokumentácia a vyúčtovanie projektu)

V roku 2015 podporilo mesto Žilina v rámci grantovej dotácie mesta- oblasť kultúry občianske združenie Obnova Slovenskej Zeme a jeho projekt : Zachovanie kultúrneho dedičstva – workshop pôvodných stavebných technológií a postupov pri záchrane zrúcaniny sv. Heleny.
Vďaka tejto podpore sa prezentovali pôvodné stavebné technológie a postupu pri záchrane pamiatky a zrealizoval sa odborný staticko-konzervačný zásah sanácie poškodeného základu na objekte zrúcaniny.
V rámci podpory mesta Žilina sa stavebno-konzervačné zásahy a sanácia statických porúch realizovala na južnej stene objektu lode kostola kde sa nachádza aj vstup, vďaka workshopu sa podarilo sanovať statické poruchy základu steny a sanácia veľkej kaverny ktorá staticky narušovala celú stabilitu hmoty objektu, keďže realizácia zásahu si vyžadovala začistenie a rozobratie poškodeného základu pred samotnou realizáciou zásahu bolo potrebné realizoval archeologický výskum, zásah bol realizovaný odbornými remeselníkmi na pamiatkovú obnovu, pôvodnými postupmi a technológiami, za použitia vápennej malty aby bola zachovaná autenticita pamiatky. Do projektu sa zapojili popri členoch združenia aj dobrovoľníci a zamestnanci spoločnosti Kia Motors Slovakia, pomocnými prácami ako príprava malty, zásobovanie materiálu a menšími pomocnými prácami. V rámci prezentácie postupov boli dobrovoľníci zaškolený v spárovaní historického muriva, ktoré realizovali v mieste zásahu. Po zrealizovaní odborných prác prebiehala dobrovoľnícky aj úprava okolia zásahu. Na odbornosť projektu dohliadali naši externí spolupracovníci s bohatou skúsenosťou z odboru ochrany pamiatok, pod metodickým a statickým dozorom.

Stránske - Zásobovanie vodou Stránske - Začatie začisťovania poškodeného základu Stránske - Pohľad Stránske - Pohľad na stenu lode kostola Stránske - Pohľad na stenu lode kostola s vyznačeným zásahu Stránske - Pohľad na stenu lode kostola s vyznačeným zásahu 2 Stránske - Pohľad 4 Stránske - Pohľad 3 Stránske - Pohľad 2 Stránske - Počas priebehu sanácie- zamurovávanie kaverny Stránske - Počas priebehu sanácie- zamurovávanie kaverny (2) Stránske - Po realizácii projektu- statická porucha odstránená- kaverna zamurovaná Stránske - Dobrovolníci pri špárovaní muriva v mieste zásahu Stránske - Hasenie vápna Stránske - Archeologické preskúmanie a zameranie