Cont Art- 20 rokov

Správa k vyúčtovaniu  grantovej dotácie – K32

zmluva č.74/2015-OKŠCRMR/2015

Grantová dotácia 400,-€ bola použitá na uhradenie nákladov spojených s typografickým spracovaním katalógu združenia Cont Art.

Práce boli vykonané v štúdiu Imagine v Žiline. Súčasťou prác na katalógu bolo aj nafotenie členov združenia Cont Art a ich diel.

Katalóg bude fyzicky (offsetom ) vytlačený k výstave združenia Cont Art,  ktorá je naplánovaná na apríl 2016 v Považskej Galérii umenia v Žiline.

CONT ART 1 mail

CONT ART 2 mail

CONT ART 3 mail