Swingová tančiareň v Labyrinte

Záverečná správa ku grantovému projektu č. 83/2015 – OKŠCRMR/2015

Cieľom projektu Tanečného divadla Alternatív bolo vytvorenie širšieho priestoru pre swingový tanec a hudbu prostredníctvom workshopov zameraných na swingové tance, hlavne Lindy hop a tančiarne v Labyrinte. V rámci projektu sa nám podarilo zorganizovať 2 víkendové workshopy s lektorkou Tetianou Lapenko z Ukrajiny a 1 swingový večer so živou hudbou – kapela Lonely Hearts v termínoch:

  1. – 21. júna 2015 – workshop swingového tanca
  2. júna 2015 – Swingový tanečný večer so živou hudbou
  3. – 15. november 2015 – workshop swingového tanca

Víkendových workshopov sa zúčastnilo 25 ľudí, priemerný vek účastníkov bol 20 – 35 rokov. Semináre boli zamerané hlavne na základné kroky v Lindy hope, variácie a prácu s partnerom. Swingový večer ukázal, že spojenie živej hudby a tanca je vzájomne obohacujúce. Účastníci workshopu si vyskúšali, čo sa naučili, a aj ľudia, ktorí prišli len na večer, sa dobre zabávali. Kapela Lonely Herats hrala v zložení Gabika a Jozef Moresovci, Vlado Láska, Majo Knoško a Boris Jančík.

Projekt splnil naše očakávania a priniesol želaný výsledok – záujem verejnosti, preto v Labyrinte naďalej pokračujeme nedeľnými swingovými tančiarňami pre širokú verejnosť. A už teraz plánujeme ďalšie workshopy zamerané na swingové tance.

V Žiline, dňa 15.11.2015

Monika Čutková
swingova tanciaren_1 swingova tanciaren_2 swingova tanciaren_4 swingova tanciaren_5 swingova tanciaren_6 swingova tanciaren_7 swingova tanciaren_8