Ľudová pieseň – klenotnica národa IV

Vzhľadom k objemu pridelených prostriedkov, boli všetky použité na tlač notového materiálu. Klenotnica IV obsahuje 3 zošity úprav ľudových piesní žilinského skladateľa Pavla Kršku. Zošit 4a a 4b obsahuje identické piesne v dvoch hlasových polohách, pre soprán a mezzosoprán. Rozdiel v polohe piesní je veľká alebo malá tercia. Zošit 4c je určený pre žiakov mladšieho školského veku. Polohou je zošit identický so zošitom 4b, pričom určujúcou zložkou pri skladbe jeho obsahu bol hlasový rozsah a textová žložka. Neobsahuje piesne Šuhajko si vedie a Šieu som od milej, lebo texty piesní splňajú atribut vhodnosti pre žiažkov mladšieho školského veku. Zošit je doplnený o pieseň Páslo dieta pávy.

Vydaním tohto notového materiálu poskytujeme žiakom základných škôl, základných umeleckých škôl i študentom vysokoškolského štúdia hodnotný piesňový materiál. Nadviazali sme na úspěšný projekt Klenotnice I –III, ktorý sa stretol u odbornej i laickej verejnosti s vysokou odozvou i ohodnotením. Notový materiál je momentálne v tlači. Zošiť, jako išiel do tlače – bez obalu, přikládáme.

Cieľom nášho projektu bolo, aby sa tradícia slovenskej ľudovej piesne nielen udržiavala, ale aby sa piesne spievali na všetkých stupňoch umeleckého školstva ako i v základných školách.

O notový materiál úprav piesní Pavla Kršku je záujem i v zahraničí – v Českej a Poľskej republike, z čoho máme veľkú radosť.

 

MgA. Emília Sadloňová, PhD.

KrškaIV