VESELÁ TRIEDA

Hlavným zámerom projektu bolo vytvoriť zmyslovo podnetnú triedu pre vzdelávanie žiakov s mentálnym a viacnásobným postihnutím. Pridelené finančné prostriedky sme

Zobraziť