Stará hudba v dnešnej Žiline

Cieľom projektu „Stará hudba v dnešnej Žiline“ bolo skvalitnenie a inovácia vzdelávania detí v hre na zobcovú flautu, so zameraním na vzdelávanie pedagógov, ktorí týmto deťom odovzdávajú svoje skúsenosti a vedomosti.
Projekt prebehol dňa 20.9.2018 v koncertnej sále Základnej umeleckej školy Ladislava Árvaya. Tak ako bolo uvedené v projekte, tento priestor nám základná umelecká škola poskytla bezplatne.
Projektu sa zúčastnilo 15 účastníkov. Boli to pedagógovia zo škôl ZUŠ L. Árvaya v Žiline, ZUŠ Krásno nad Kysucou, ZUŠ Kysucké Nové Mesto, ZUŠ Rajec, ZUŠ J. L. Bellu v Kremnici, ZUŠ Nová Dubnica, ZUŠ Šamorín, ZUŠ L. Fullu Ružomberok, ZUŠ UŠ Eugena Suchoňa Bratislava.
Informácie o kurze prebiehali priamym oslovením pedagógov a riaditeľov základných umeleckých škôl prostredníctvom e-mailu. Boli zverejnené aj na webovej stránke nášho občianskeho združenia a sociálnych sieťach.
Kurz viedol lektor Jan Kvapil. V doobednej časti bola téma metodika výučby a rozvoja technických schopností žiaka so zameraním na dychové cvičenia, artikuláciu a dynamiku. V poobednej časti prebiehali praktické ukážky aktivít, ktoré rozvíjajú zručnosti a kompetencie žiakov. V závere kurzu prebehla riadená diskusia o problémoch, ktoré prináša pedagogická prax. Pedagógom boli poskytnuté užitočné materiály a nápady ako obohatiť ich hodiny výučby hry na zobcovú flautu.
Na projekte sa podieľali dobrovoľníci, ktorí sú členovia OZ Musica classica Žilina. Mali na starosti prípravu projektovej žiadosti, vytvorenie webovej aplikácie na sociálnej sieti, komunikácia s účastníkmi kurzov a organizačné zabezpečenie kurzu.
V Žiline dňa 1.10.2018
Vladimír Hvizdák
Predseda OZ MUSICA CLASSICA ŽILINA