VESELÁ TRIEDA

Hlavným zámerom projektu bolo vytvoriť zmyslovo podnetnú triedu pre vzdelávanie žiakov s mentálnym a viacnásobným postihnutím. Pridelené finančné prostriedky sme použili na nákup relaxačných vankúšov, koberca a nástenného hracieho vláčika. Nové vybavenie prináša  zážitkovú formu vzdelávania, pozitívne motivuje žiakov k rozvoju pozornosti,   pamäti, myslenia, fantázie, reči a pohybového rozvoja. Okrem vzdelávania je trieda miestom pre zábavu,  oddych a relaxáciu detí v školskom klube.

Ďakujeme Vám veľmi pekne za poskytnutie finančných prostriedkov a  tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

S pozdravom

Martina Michalcová

dav

mde
dav