Spoznaj Žilinu čítaním kníh

Už po tretí krát zorganizovala Krajská knižnica v Žiline, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Letnú čitateľskú výzvu. Jej cieľom bolo najmä zabrániť takzvanému letnému útlmu žiakov a študentov počas letných prázdnin. V rámci projektu Spoznaj Žilinu čítaním kníh ju finančne podporilo aj mesto Žilina.

Letná čitateľská výzva 2018 bola vyhlásená 18. júna a trvala do 31. augusta. „Počas leta nám deti nosili Čitateľské zápisníky, do ktorých si značili počet prečítaných strán. Čitateľské zápisníky sme počas prvého týždňa nového školského roka vyzbierali, aby sme mohli súťaž vyhodnotiť,“ povedal knihovník Goran Lenčo.

Slávnostné vyhodnotenie, ktoré sa uskutočnilo v stredu 19. septembra o 16:30 v Krajskej knižnici v Žiline, vyzradilo, že celková víťazka súťaže Zdenka Piovarčiová prečítala 11 076 strán, čo je denne počas celého trvania súťaže niečo viac ako 147 strán. Hodnotné ceny do súťaže, medzi nimi minifotoaparát, knihy, logické hry a zápisníky, boli zakúpené vďaka finančnej podpore mesta Žilina.

Sme radi, že súťaž neostala iba pri knihách. Niektorí svoje prečítané zážitky aj zvečnili na sociálnych sieťach, či na stránkach zošitov. Vytvorili tak unikátne denníky svojho čitateľského leta,“ zakončil Goran Lenčo.

Cieľom projektu Spoznaj Žilinu čítaním kníh bolo motivovať mladých, aby čítali knihy aj počas „hluchého“ obdobia prázdnin. Okrem iného chcela Krajská knižnica v Žiline mladým ukázať prostredníctvom kníh krásu mesta, v ktorom žijú. Kniha v lete teda nebola iba zábavou, ale aj pomocou pre ďalší školský rok. Stala sa tiež sprievodkyňou po meste a okolí. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník Letnej čitateľskej výzvy.