Dni nádeje 2015

Nadácia LÚČ v Žiline

010 01  Ž I L I N A, J. Kráľa č. 7

______________________________________________

Hodnotiaca správa projekt „Dni nádeje 2015“

č. zmluvy 96/2015 – OKŠCRMR/2015

Oblasť: šport

V termíne od 5. 10. 2015 do 9. 10. 2015 sa v meste Žilina uskutočnil XXI. Ročník festivalu „Dni nádeje 2015“, ktorý sa venuje patologickým javom v spoločnosti. Festival sa opäť konal pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja pána Juraja Blanára. Finančne festival podporil grantový program Mesta Žiliny. Festival  nielen informuje o témach súvisiacich s patologickými javmi v spoločnosti, ale hlavne sa venuje prevencií a osvete. Do organizovania a samotného priebehu sa zapojilo množstvo inštitúcií ale a jednotlivcov, ktoré v danej problematike pracujú. Zapojili sa Žilinský samosprávny kraj, Mesto Žilina, ÚPSV a R, polícia, zdravotníci – najmä z oblasti prevencie a liečby drogových závislostí, CPLDZ Považský Chlmec, Krajská knižnica Žilina, Mestská krytá plaváreň, Mestské divadlo v Žiline, základné a stredné školy z celého Žilinského regiónu, CSS Anima Liptovský Mikuláš a množstvo iných organizácií. Tak ako každý rok, aj tentokrát do jednotlivých aktivít zapojilo veľké množstvo detí a mladých ľudí. Veľkú úlohu zohrávajú dobrovoľníci, ktorí pomáhajú k zdarnému priebehu celého festivalu.

Počas piatich dní sa konalo množstvo akcií zameraných na prevenciu a osvetu. Konali sa kultúrne a športové podujatia, besedy, stretnutia s rôznymi zaujímavými ľuďmi, ktorí pracujú v oblasti voľnočasových aktivít. Veľmi dobrá atmosféra býva každý rok na športových podujatiach. Prvý deň sa konal v parku Kamélia „Beh nádeje 2015“ pre žiakov základných škôl. Druhý deň „Dni nádeje“ sa na Mestskej krytej plavárni konala plavecká súťaž „Štafeta nádeje“. Súťažili žiaci a študenti ZŠ a SŠ. Atmosféra bola ako vždy super. Tretí deň prebiehal „Pochod nádeje“. Zúčastnili sa ho študenti stredných škôl. Trasa viedla z Poluvsia cez Rajecké Teplice ku chatám pod Žibridom.

Program XXI. ročníka festivalu

DNI NÁDEJE 2015

pod záštitou predsedu ŽSK Ing. Juraja Blanára

  1. 10. 2015 – pondelok

8.00 – 12.00  Park Kamélia –  „BEH NÁDEJE“  štafetový  beh detí  ZŠ  žilinského okresu

8.00 – 14.00 Krajská  knižnica v Žiline  -„Nebojme sa hovoriť“ besedy s odborníkmi a zaujímavými ľuďmi

Krízové stredisko Palkovo centrum Liptovský Mikuláš besedy „Kým nie je príliš neskoro“

  1. 10. 2015 – utorok

8.00 – 14.00 Mestská plaváreň –  „Štafeta nádeje“ plavecký maratón pre SŠ a ZŠ žilinského kraja a občanov mesta

8.00 – 14.00 Krajská  knižnica v Žiline  -„Nebojme sa hovoriť“ besedy s odborníkmi a zaujímavými ľuďmi

9.00 – 12.00 „DOD“  poradenský deň v zariadení sociálnych služieb „LÚČ“

Krízové stredisko Palkovo centrum Liptovský Mikuláš besedy „Kým nie je príliš neskoro“

  1. 10. 2015 – streda

8.00 – 13.00 „Pochod nádeje“ – turistický pochod pre študentov SŠ

8.00 – 14.00 Krajská  knižnica v Žiline  -„Nebojme sa hovoriť“ besedy s odborníkmi a zaujímavými ľuďmi

10.00 – 12.00 Štúdio Mestského divadla Žilina „Nebojmesa hovoriť “besedy s odborníkmi

13.00 „Dúhové odpovede“ vernisáž výtvarných a literárnych prác žiakov ZŠ a SŠ žilinského kraja a detí – Krajská  knižnica v Žiline

Krízové stredisko Palkovo centrum Liptovský Mikuláš besedy „Kým nie je príliš neskoro“

  1. 10. 2015 – štvrtok

8.00 – 14.00 Krajská  knižnica v Žiline  – „Nebojme sa hovoriť“ besedy s odborníkmi a zaujímavými ľuďmi

10.00 – 12.00 Mestské divadlo Žilina –  „OSKAR NÁDEJE 2015“ slávnostné vyhlásenie a odovzdávanie cien pre víťazov literárnych, výtvarných a športových  súťaží pre pozvaných žiakov ZŠ a SŠ

Martin Vanek a Juraj Mokrý                réžia: Anton Šulík

19.00 – 23.00Mestské divadlo Žilina – „VEČER  VĎAKY“ slávnostný ďakovný večer pre sponzorov, pedagógov, rodičov a organizátorov DNI NÁDEJE 2015

„VITAJTE DOMA  S ANKOU ŠIŠKOVOU“  Talk show Soni Müllerovej

Hudobný hosť: Barbora Švidraňova,    réžia večera: Anton Šulík

  1. 10.  2015 – piatok

8.00 – 14.00 Krajská  knižnica v Žiline – „Nebojme sa hovoriť“ besedy s odborníkmi a zaujímavými ľuďmi

Krízové stredisko Palkovo centrum Liptovský Mikuláš besedy „Kým nie je príliš neskoro“

V Žiline 12. 11. 2015                                          Anna   H A L E Č K O V Á

riaditeľka Nadácie LÚČ v Žiline

P1010227 P1010229 P1010396 P1010397 P1010426 P1010431 P1010436