Zvyšovanie filantropie a dobrovoľníckej činnosti občanov mesta Žilina

Cieľom projektu bolo skvalitniť dobrovoľnícke služby nielen mladých Žilinčanov v oblasti podpory detí a mladých ľudí, ktorí sú klientmi Centra Návrat Žilina a pochádzajú z náhradných rodín alebo z komplikovaného sociálne slabšieho rodinného prostredia. Cieľom bolo tiež poskytnúť im vzdelávanie v potrebnej oblasti, vytvoriť priestor na zdieľanie o dobrovoľníckej práci s touto skupinou a zároveň ich priamo zapojiť do realizácie aktivít.
Na naplnenie týchto cieľov nám výborne poslúžili naplánované činnosti. Zrealizovali sme rozvojovo-rekreačnú akciu pre deti a dobrovoľníkov, tri Pygmalion výlety (podporno-rozvojový program, na ktorom prebieha doučovanie, rozvíjanie silných stránok detí, trávenie spoločného času, zážitky), augustový outdoorový letný tábor. Na akciách sa tvorilo, fotilo, natáčalo, výletovalo, priatelilo, objavovalo. Na zrealizovaných výletoch sa na každom zúčastnilo priemerne desať detí, priemerne päť a viac dobrovoľníkov. Pôvodní dobrovoľníci sa zapojili do všetkých naplánovaných aktivít. Počas projektu sa do dobrovoľníckej činnosti zapojili noví ľudia, ktorí ostali v našich službách stále príležitostnými dobrovoľníkmi. Môžeme reflektovať, že sa zlepšila kvalita práce dobrovoľníkov, vzťahy s cieľovou skupinou.
Na načítaní a výrobe audioknihy Od strachu k láske – odbornej knihe pre náhradných rodičov pracujeme. Práci na nej sa zhostil miestny herec, ktorý na báze filantropie požadoval len malú časť z nákladov, ktoré ho naštudovanie, nahrávanie a výroba tejto audioknihy stála. Veríme, že dostupnosť tejto audioknihy zvýši vzdelanie náhradných rodičov a tým aj ich kompetenciu pri náročnej výchove o deti v náhradnom rodičovstve, o ktoré sa starajú.
Možnosť zrealizovať tento projekt nám priniesol možnosť zapojiť lokálnych ľudí do spolupráce s našim občianskym združením, no predovšetkým s cieľovou skupinou detí z náhradných a sociálne slabších rodín. Títo ľudia mali možnosť búrať svoje predsudky voči týmto skupinám a spoznávať sa ako ľudia, priatelia, zažívať v bezpečnom prostredí nové vzťahy. Mestu Žilina ďakujeme za podporu.

Hodnotiaca správa projektu GMŽ