PODPORA ŠPORTU V OBLASTI KORČUĽOVANIA NA ĽADE

Hodnotiaca správa projektu

V rámci grantovej dotácie sa nám podarilo zakúpiť 8 setov chráničov BAUER, ktoré sme bezplatne zapožičali deťom, navštevujúcich tréningy ľadového hokeja v Žiline. Detský hokejový set obsahuje chránič ramien, lakťov, holenné chrániče, rukavice, nohavice a vak.

Týmto spôsobom sme finančne odbremenili osem rodín od nutnosti vynakladať veľké finančné prostriedky nato, aby sa ich dieťa mohlo bezpečne naučiť korčuľovať. Tieto chrániče budú po ukončení sezóny vrátene a v novej sezóne budú zapožičané pre ďalších prváčikov. Tento projekt hodnotíme veľmi pozitívne, keďže sa podarilo zapožičať všetky výstroje. Už teraz vieme povedať, že záujem o korčuľovanie na ľade a hokej je väčší, ako sú možnosti zapožičania výstroji.

Obrázok 1 – Anton Trnovec, člen predsedníctva občianskeho združenia odovzdáva výstroj žilinskému hokejovému klubu

foto foto2