Revitalizácia záhrady v žilinskej MiniZOO

Žilinská MiniZOO pri Centre voľného času, Kuzmányho 105 začala pred niekoľkými rokmi už po druhý krát budovať ZOO- kútik s cieľom šíriť ekologickú výchovu.

Týmto projektom sa chceme čo najviac otvoriť verejnosti, otvoriť sa ľuďom, ktorí nemôžu mať z rôznych dôvodov vlastné zvieratko (i pre sociálne znevýhodnených), ľuďom, ktorí nemajú k zvieratkám dobrý vzťah, aby mohli korigovať svoje postoje, postoje k živočíchom rôznych skupín i prírode ako takej.

Snažíme sa vytvoriť miesto pre všetky generácie, ktoré by spríjemnilo prostredie medzi panelákmi, vytvoriť príjemné a podnecujúce prostredie pre deti, mládež aj dospelých, kde budú môcť tráviť svoj voľný čas.

Vybudovaním vhodných podmienok pre činnosť záujmových krúžkov a klubov ako i stálej výstavy využívanej žiakmi pri vyučovaní prírodopisu a celou širokou verejnosťou pri získavaní nových poznatkov a formovaní kladného vzťahu k prírode a okolitému prostrediu veríme, že záhrada vytvorí zdravú komunitu, nové, bezpečné a podnecujúce prostredie, pre deti.

Vďaka grantovému systému mesta Žiliny pre rok 2015, vďaka rodičom, deťom a mládeži, ktorí sa podieľali na jeho realizácii, sme mohli spríjemniť prostredie medzi panelákmi a zlepšiť podmienky pre činnosť našich záujmových útvarov,  za čo sa chceme mestu veľmi pekne poďakovať .

web: http://www.minizoozilina.sk/grantovy-system-mesta-zilina-pre-rok-2015/

20150912_124s709 20150927_162939 20151112_153912