KICKO klub – outdoorová trieda

Detský klub KICKO v Žiline, ktorý bolo otvorený v roku 2014 ako reakcia na potreby rodičovmalých detí a nedostatok a málo rozvinutých alternatívnych foriem vzdelávania detí

predškolského veku. Klub oslovil svojou činnosťou a poslaním rodičov, ktorí majú záujem

zabezpečiť svojim deťom individuálnejší prístup, rozvoj celkovej osobnosti dieťaťa, ale hlavnerodičov detí, ktoré majú rôzne zdravotné znevýhodenie, oslabený imunitný systém, podozrenie na aspergerov syndróm, hyperaktivtu a pod…. KICKO klub sa stal alternatívou pre klasické škôlky a jedinú špeciálnu škôlku pre deti s ťažším stupňom zdravot. znevýhodnenia v Žiline.

Deti predškolského veku majú primárnu potrebu ­ potreba pohybu. Vychádzali sme z predpokladu, že ak bude táto potreba uspokojená, deti budú jednoduchšie uspokojovať iné vyššie potreby. Ako napríklad potreba získavania vedomostí, rozvoja jemnej motoriky a kooperácia. So skúseností alternatívnych zariadení pre edukáciu detí, je zrejmé, že keď majú deti dostatok aktívneho pobytu na čerstvom vzduchu a zmení sa klasická strnulá edukácia predškolských zariadení na edukáciu v exteriéri (záhrada, príroda…) deti sa vedia lepšie sústrediť a prijímať informácie. Vďaka finančnej podpore mesta Žilina, môžeme tento poznatok využívať v praxi aj KICKO klube, ktorý sídli v centre mesta. Od apríla –novembra 2015 sme väčšinu času s deťmi trávili v našej outdoorovej triede na záhrade a musíme konštatovať, že to malo pozitívny vplyv na celkovú adaptáciu detí, edukačný proces, psychickú pohodu  a zdravie deté, keďže u detí predškolského veku je tiež najväčší problém s imunitou a šírením vírusov.

Zo strany rodičov sme pozorovali nadmerný záujem o alternatívne formy predškolského vzdelávania a po čom najdlhšom pobyte detí na čerstvom vzduchu. Tieto potreby sme mohli naplniť vďaka finančnej podpore mesta Žilina a to postavením outdoorovej triedy, ktorá slúži na edukáciu v exteriéri a výrobou pomôcok, ktoré podporujú zdravý psycho­motorický rozvoj detí.

Zrealizované aktivity projektu:

  • Vybudovaná outdoorová trieda – výstavba altánku, kde prebieha edukácia
  • Výroba outdoorových preliezok pre pohybový rozvoj detí
  • Výroba pomôcok s využitím recyklovaných materiálov inšpirovaných Montessori

pedagogikou, kde sa prirodzenou cestou rozvíja jemná motorika v súlade s rozvojom kognície

  • Vytvorenie a vysadenie záhonkov na záhrade určených na edukáciu detí
  • Rôzne edukačné aktivity pre deti v prírode v okolí Žiliny zamerané na ochranu a lásku k prírode

 

Výstavbu outdoorovej triedy a výrobu pomôcok sme realizovali na dobrovoľníckej báze a do celého projektu sa zapojili rodičia detí a dobrovoľníci z komunity, čím sa značne posilnili vzťahy v rámci komunity.

Priestory klubu sú označené logom „Mesto Žilina Finančná podpora“ a informáciu o finančnej podpore  sme spomínali na všetkých aktivitách, na ktorých sa zúčastňovali rodičia detí a zverejnili sme ju aj na našich webových stránkach:

http://ozstopy.wix.com/kicko

http://ozstopy.wix.com/kicko#!outdoorova-trieda-/c1d0a

 

V Žiline 11.11.2015

Eva Myjavcová

predsedníčka združenia

 

11062345_892158157511364_2270250421462642286_n 11188304_892156287511551_3658416448917707355_n 11540918_892155894178257_7448785634600406966_n 11666230_892156587511521_1982782033547245356_n 11705324_892156847511495_4098656355196474201_n 11707818_892155960844917_3407649966952894884_n

U
U
U
U

IMG_20150411_092921 IMG_20150413_162554 IMG_20150416_133648 IMG_20150417_154020 IMG_20150417_154619 IMG_20150417_155706 IMG_20151112_173043 IMG_20151112_173055 IMG_20151113_074823 IMG_20151113_074830 PicsArt_1428578080637 PicsArt_1441974162728