Živá zelená knižnica

Číslo zmluvy 114/2021-OŠKŠCRMR/2021
Názov projektu Živá zelená knižnica
Dátum konania projektu 30.11.2021
Predkladateľ Krajská knižnica v Žiline

Cieľom projektu bolo:
– skvalitniť a rozšíriť doterajšie možnosti využitia Literárneho parku pri Krajskej knižnici v Žiline doplnením exteriérových prvkov určených na oddych a zábavu a umožniť tak Žilinčanom – obyvateľom sídliska, deťom, mládeži, používateľom a návštevníkov knižnice realizovať voľnočasové aktivity a oddych v príjemnom, bezpečnom a inšpiratívnom prostredí;
– doplniť existujúcu okrasnú zeleň parku o ďalšie kvitnúce a liečivé rastliny, ktoré by do parku a medzi obytné domy prilákali prirodzených opeľovačov;
– park premieňať na komunitnú záhradu s mnohostranným úžitkom, o ktorú sa chcú a budú starať knihovníci a dobrovoľníci;
– park premeniť na atraktívne miesto príťažlivé pre všetky vekové kategórie, s možnosťou aktívneho trávenia voľného času pri spoločenských hrách;
– zintenzívniť využitie parku aj v oblasti environmentálnej výchovy detí a mládeže a pokračovať v realizácii výukových programov knižnice zameraných na propagáciu ochrany životného prostredia s využitím praktických didaktických pomôcok i samotného prostredia parku;
– pri realizácii environmentálnych programov osobitný dôraz klásť na propagáciu fenoménu spoločenstva včiel a na akútnu potrebu ochrany včelstiev

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia:
Literárny park, ktorý sa nachádza za budovou krajskej knižnice, je miesto stretávania sa komunity občanov z okolia, seniorov, rodičov s deťmi, finančných prostriedkov. študentov, ale aj kolektívov detí z okolitých materských a základných škôl. Je to aj miesto, ktoré navštevujú detské letné tábory a v prípade priaznivého počasia sa tu konajú knižničné podujatia – čítačky, súťaže, pikniky…Cieľom realizovaného projektu „Živá zelená knižnica“ bolo skvalitnenie, zatraktívnenie a rozšírenie doterajších možností využitia parku, ktorý slúži obyvateľom i návštevníkom knižnice. Zelená plocha za budovou krajskej knižnice bola doplnená o ďalšiu okrasnú zeleň a kvitnúce rastliny, ktoré boli zasadené do vyvýšeného záhonu a do drevených pyramíd. Starostlivosťou o zeleň a ďalším vysádzaním kvitnúcich rastlín chceme prilákať do sídliska viac včiel a vtáctva. Nové pohodlné relaxačné kreslá, ktoré sú umiestnené v letnej čitárni umožňujú príjemné posedenie priamo v parku. Exteriérové šachové stoly z umelého kameňa umožnili využitie spoločenských hier priamo v prostredí parku pod stromami. Spoločenské exteriérové hry /petang a drevené kuželky/ umožňujú ďalšie kultúrne a športové vyžitie a pobyt detí i mladých ľudí v kultivovanom prostredí v blízkosti knižnice. Prostredie parku výrazne obohatila knihobúdka s umeleckým stvárnením sovičky, ktorú vyrobil umelecký rezbár. Z prostriedkov krajskej knižnice bol zakúpený kompostér na skladovanie bio odpadu, didaktická pomôcka „eko koleso“ na výuku ekologickej výchovy, ktorá sa realizuje v parku a drevené prvky na pestovanie okrasných rastlín. Všetky uvedené aktivity vytvorili inšpiratívne prostredie, ktoré pozýva čitateľov i obyvateľov Žiliny na strávenie príjemných a hodnotných chvíľ.

Mediálne výstupy

Webová stránka Krajskej knižnice v Žiline – august – december 2021 – pozvánka na návštevu parku, pozvánka na hranie šachu v parku
Rádio Regina – november 2021 – Inverview s moderátorkou o realizácii projektu
Webová stránka Žilinského samosprávneho kraja – november 2021 – Tlačová správa
Taves -Tlačová agentúra verejnej správy pre Žilinský kraj – november 2021 – Tlačová správa
Žilinský Večerník – november 2021 – článok

Galéria