Park sv. Juraja v Trnovom

Číslo zmluvy 115/2021 – OŠKŠCRMR/2021
Názov projektu Park sv. Juraja v Trnovom
Dátum konania projektu 30.11.2021
Predkladateľ Malá Fatra, Predmestská 1612/82, 010 01 Žilina

Cieľom projektu bolo:
Cieľom projektu bolo pokračovanie v revitalizácií a čiastočnom pokračovaní budovania parku sv. Juraja v Trnovom pri unikátnom drevenom kostolíku sv. Juraja v mestskej časti Trnové.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
V minulých rokoch sme sprístupnili oddychovo-rekreačnú plochu budúceho parku sv. Juraja v Trnovom. Naša činnosť na údržbe zrealizovanej časti parku bola nasledovná: Zorganizovali sme brigády na údržby okrasnej časti parku, na ktorých sa zišlo v priemere 15 osôb z radov Malá Fatra – občianske združenie, členky z klubu seniorov v Trnovom, športovci z futbalového klubu Trnové. Na brigádach sa odburiňovali a okopali okrasné záhony, prihnojili trvalky, dosadili sme vyhynuté trvalky a nové druhy trvaliek. Všetky plochy sme nanovo zamulčovali kôrou, ktorá bude brániť rastu burine, zadržiavať vlahu v pôde, po čase bude slúžiť ako hnojivo. Trávnatú plochu sme kosili 4 krát. Prihnojila sa trvanlivým, dlhodobo pôsobiacim hnojivom. Pri kosení a vyžínaní pomáhali športovci. Revitalizovali sme jestvujúce chodníky, tým, že sme ich vyčistili a doplnili chýbajúci štrkový násyp. Upravenú časť budúceho parku využívajú deti z materskej škôlky v Trnovom, školáci, dôchodcovia, mamičky s malými deťmi, športovci na bicykloch, okolo idúci turisti. Slúži širokej verejnosti.

Mediálne výstupy

obecný rozhlas – 6.8. 2021 – oznam v miestnom rozhlase
obecný rozhlas – 7.8. 2021 – oznam v miestnom rozhlase
obecný rozhlas – 10. 9. 2021 – oznam v miestnom rozhlase
obecný rozhlas – 11. 9. 2021 – oznam v miestnom rozhlase

Galéria