Mini park Rosinky

Číslo zmluvy 116/2021
Názov projektu Mini park Rosinky
Dátum konania projektu 23.10.2021
Predkladateľ OZ INÁ Žilina

Cieľom projektu bolo:
Na ulici Mikuláša Nigriniho bola neudržiavaná zelená plocha o rozlohe 340 m2. Po úprave, výsadbe okrasnej časti a umiestnení lavičiek sa táto plocha mala premeniť na oddychovú zónu. Na ploche sa nachádzajú ihličnaté stromy, ktoré budú tvoriť tieň počas slnečných dní. Okrasnú časť tvoria kríky a trvalky. Pred okrasnou výsadbu bude trávnik, na ktorý umiestnime lavičky. Našou snahou bolo skrášliť
verejný priestor v mestskej časti Rosinky. V prvej fáze sa mala vyčistiť plocha od kameňov, starého porastu a buriny. V druhej fáze budú vysadené kríky a trvalky podľa osadzovacieho plánu. Po vzídení a zahustení trávnika sa môžu osadiť lavičky. Cieľom projektu bolo vybudovanie novej oddychovej zóny v blízkosti detského ihriska. Z pohľadu na revitalizovaný priestor sa môžu tešiť nielen občania žijúci v tejto oblasti, ale aj širšia verejnosť . Chodcovia, cyklisti, ktorý cez uvedenú trasu chodievajú zo sídliska Vlčince smerom k Vodnému dielu Žilina, k pohoriu Dúbravy.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Do realizácie sa zapojili, nielen firmy, ktoré majú živnostenské oprávnenie na realizáciu takýchto projektov, ale aj širšia verejnosť – obyvatelia z danej časti. Finančné prostriedky boli použité na úhradu výkonov mechanizmov a nákup kvetov, kríkov a ostatného záhradníckeho materiálu.

Mediálne výstupy

Miestny rozhlas – zvolanie brigády – 22.10.2021 – oznam
FB stránka – 24.10.2021 – status

Galéria