Snoezelen pre deti a mládež s ŤZP v terapeutickom centre PHYSIO CANIS v Žiline

Číslo zmluvy 105/2021-OSKŠCRMR/2021
Názov projektu Snoezelen pre deti a mládež s ŤZP v terapeutickom centre PHYSIO CANIS v Žiline
Dátum konania projektu 18.6.2021
Predkladateľ PHYSIO CANIS, o.z. zastúpený Ing. Peter Bátory

Cieľom projektu bolo:
1. vybudovanie bezpečného a funkčného snoezelen priestoru, ktorý slúži na senzorickú stimuláciu detí a mladých dospelých s rôznym druhom postihnutia. Priestor bol konzultovaný s dodávateľom hlavných prvkov, spoločnosťou 3LOBIT,spol.r.o., s ktorou sme spoločne navrhli koncept a ešte sme ho doplnili o prvky animal snoezelen – prítomnosti terapeutického psa pri polohovaní. Priestor je zariadený vodnými matracami, ktoré stimulujú najmä vestibulárny systém a pôsobia na propriocepciu tela, ďalej interaltívnym svetelným valcom, interaktívnym svetelným vodopádom, dataprojektorom PAWsnoezelen, dataprojektorom s animálnymi snímkami. Všetko je doplnené aromadifúzorom, a pomôckami na stimuláciu zraku (kocky, zrkadlá).
2. cieľom projektu bolo dovybaviť aj priestor na liečebný telocvik a to nákupom molitanového programu ATLAS pozostávajúcich z 11 prvkov , aby bolo možné zabezpečiť rehabilitáciu pohybom na bezpečnej podlahe tatami, a na bezpečnom vybavení z molitanu pre deti s ŤZP.
3. cieľom projektu bolo najmä veľmi efektívne komunitné využívanie týchto nadobudnutých prvkov. Preto od 09/2021 , po letných prázdninách začali priestor bezplatne využívať na základe zmluvnej spolupráce klienti občianskeho združenia SPOSA KYSUCE (zastúpené OZ štatutárkou p. Etelou Štrbovou). Celkom 17 klientov OZ pri návšteve canisterapie alebo fyzioterapie dostáva 30 minútovú terapiu SNOEZELEN zdarma. Taktiež každý detský klient (v databáze cez 40), ktorý cvičí fyzioterapiu alebo má inú terapiu , dostáva snoezelen ako súčasť balíka služieb a nehradí ju.
4. v 10/2021 sa Ľubica Bátoryová zúčastnila odborného vzdelávania cez 3LOBIT, o.z. a získala certifikát senzorickej zmyslovej stimulácie pre deti s poruchou autistického spektra. Vzhľadom na covis automat nebolo možné usporiadať následne plánovaný workshop pre SPOSU Kysuce (cca 20 rodinných príslušníkov), ale po uvoľnení opatrení toto bude zorganizované. dňa 22.11. však animal snoezelen bude prezentovaný pre 4 študentov z Francúzska, ktorí prišli na výmenný kynologický a canisterapeutický pobyt.
5. Projekt je prínosný pre cšetky cieľové skupiny, ktoré máme zastúpené : deti s DMO , deti s PAS, deti s genetickými aj metabolickými poruchami a tiež deti po akútnom onkologickom ochorení. Stretli sme sa len s
pozitívnymi reakciami na dobudovanie terapeutického centra intenzívnych terapií.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Finančné prostriedky boli využité v súlade s projektovaným rozpočtom. Projekt je významný v tom, že kompletizuje skladačku intenzívnych terapií, ktoré sú žiadané rodičmi, klientmi, ale sú aj veľmi efektívne v celkovej rehabilitácii detí a mládeže s ŤZP. Spolu s canisterapiou, fyzioterapiou, liečebným telocvikom a doplnkovými terapiami (oxygenoterapia, masáže, termoterapia) vytvára snoezelen koncept celistvého prístupu, Naviac ide o bezplatne dodávanú terapiu zmluvným rodičovským organizáciám. Zhodnotenie projektu je dlhodobé, nakoľko sme zakúpili licencované, certifikované profesionálne pomôcky, ktoré sú určené do náročného prostredia a pre náročnú cieľovú skupinu (deti s PAS). Projekt sme obohatili tým, že sme vyškolili personál na predmetnú terapiu a zvýšili tak odborné vzdelanie zamestnancov centra.
Projekt je komunitný – snoezelen od 09/2021 využívajú klienti spolupracujúcich organizácií – SPOSA KYSUCE, SPOSA Banská Bystrica a aj detskí klienti , ktorí ambulantne cvičia každý týždeň v našom centre. K
fyzioterapii alebo canisterapii majú pridanú terapiu snoezelen zdarma. Mesačne máme zhruba 185 hodín výkonu terapií a navštívi nás 35 – 40 klientov , v priemere u nás strávia 2 až 3 hodiny. Využitie finančných prostriedkov z grantu bolo veľmi účelné, efektívne a prinesie skvalitnenie rehabilitačného procesu pre deti a mládež s ŤZP z celého regiónu.

Mediálne výstupy

www.physiocanis.sk – 06/2021 – článok o získaní dotácie, logo mesta a ciele dotácie
sociálne siete – facebook – PHYSIO CANIS terapeutické centrum – 09/2021 článok a komunitnom využívaní snoezelen terapie s podporou mesta
www.physiocanis.sk – 10/2021 – článok o snoezelen , využití, pomôckach
sociálne siete SPOSA KYSUCE – 10/2021 – článok darujte čarovný zážitok – o snoezelen pre autistov

Galéria

program ATLAS sa využíva aj na nácvik chôdze v rehabilitačných bradlách

telocvičňa s molitanovým programom ATLAS a inými prvkami (kocky, valce, klin)

senzorická stimulácia dieťaťa v snoezelen priestore PHYSIO CANIS

snoezelen priestor PHYSIO CANIS je miestom, kde budú stimulované zmysly detského klienta. V našom prípade pôjde aj o koncept animal snoezelen (dotyk, vôňa, vibrácia, očný kontakt)

dataprojektor s kotúčmi s regulovateľnou rýchlosťou

interaktívny svetelný vodopodád prepojený so svetelným valcom a dataprojektorom s kotúčmi pre deti s OPMV (oneskorený psychomotorický vývoj) a epilepsiou

suchý bazénik s loptičkami

Graf ukazuje výkon terapií v PHYSIO CANIS po mesiacoch v hodinách. V rámci výkonov september a oktober sú už aj hodiny terapií snoezelen (vždy 30 minút pre klienta)