Pomoc pouličným mačkám v Žiline – 2021

Číslo zmluvy 113/2021
Názov projektu Pomoc pouličným mačkám v Žiline – 2021
Dátum konania projektu 25.10.2021
Predkladateľ Tul/k/áčik

Cieľom projektu bolo:
Obmedzenie množenia pouličných mačiek a ozdravenie populácie pouličných mačiek v meste Žilina. Pomoc chorým a zraneným jedincom. Nájdenie domovov pre nechcené mačiatka. Senzibilizácia obyvateľov mesta Žilina k danej problematike. Osveta o potrebách kastrácie.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Aj keď tento projekt robíme už viac rokov, aj tak sa každoročne stretávame s novými výzvami, tento rok to bol neobvykle vysoký počet zachránených mačiatok. Ich mami sa takmer všetky podarilo kastrovať a vrátili sa do pôvodného prostredia, mačiatka ostali u nás a teda doteraz sme ešte zamestnaní hľadaním nových stálych domovov. Sme však radi, že neostali na ulici a veríme, že o to jednoduchšie to bude budúci rok, že bude menej rodiacich dospelých mačiek. Napriek tomu, že projekt je oficiálne už ukončený, aj tieto dni ešte stále nosíme mačičky na kastrácie a budeme s tým naďalej pokračovať. Čo sa týka využitia finančných prostriedkov od mesta, tie boli využité na pokrytie veterinárnych nákladov či už spojených s kastráciami, alebo ošetrením mačiatok. Ostatné náklady: dezinfekcia, odchytové klietky, stelivo, jedlo pre mačičky a všetky náklady na veterinu po ukončení projektu financuje Tul/k/áčik.

Mediálne výstupy

Facebook – október – výzva verejnosti, aby hlásili mačičky na kastraciu
Žilinak – október – článok

Galéria