Zbohom, smetisko, vitaj, nový park a IHRISKO

Číslo zmluvy 112/2021 – OŠKŠCRMR/2021
Názov projektu Zbohom, smetisko, vitaj, nový park a IHRISKO
Dátum konania projektu 2.9.2021
Predkladateľ Telovýchovná jednota HVIEZDA ZÁDUBNIE

Cieľom projektu bolo:
odstránenie čiernej skládky a vybudovanie športovo oddychovej zóny pre občanov Zádubnia a Budatína.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Projekt Zbohom, smetisko , vitaj park a ihrisko sa nám podarilo zdrealizovať v rámci(finančných možnosti)nad mieru. Podarilo sa odstránit smetisko, odvodniť terén,naviesť ornicu, vyrovnať plochu tak aby sa tam dalo športovať a vysadiť trávu. V spolupráci z mestom Žilina bolo na bývalom smetisku vybudované aj fitness ihrisko, pričom peniaze na zemné práce boli použite z práve z tohto grantu.Celkovo sa nám podarilo vytvoriť cca 2800m2 plochy na športovanie. V rámci brigád boli zapojené družstvá prípravky, dorastu a mužov TJ Zádubnie + DHZ Zádubnie ako aj bežný občania obce.
Týmto sa chcem poďakovať mestu Žilinu za poskytnutie finančných prostriedkov a verím, že za pomoci mesta sa nám na budúci rok podarí dokončiť projekt.

Galéria