Včely bližšie k človeku.

Číslo zmluvy 110/2021
Názov projektu Včely bližšie k človeku.
Dátum konania projektu 31.10.2021
Predkladateľ Marián Knoško

Cieľom projektu bolo:
Primárnym cieľom bolo zabezpečiť plynulý chod včelnice, čo je nevyhnutné pre otvorenie sa verejnosti, vybudovať zázemie pre hostí a sprístupnenie priestoru pre širokú verejnosť. Chceli by sme teda zatraktívniť včelnicu pomocou skrášlenia priestoru vysadením okrasných a nektárodajných rastlín. Vysadenie týchto rastlín by nielen skrášlilo priestor ale taktiež podporilo tvorbu medu a zdravie včiel. (ktoré je v čase klimatických zmien značne ťažšie udržať) Okrem samotného skrášlenia a podpory zdravia včiel bolo naším cieľom vytvoriť “sebestačný” priestor, kde sa budú v areáli nachádzať všetky potrebné materiály a pomôcky pre chod včelnice ale zároveň pre dlhodobé udržanie a sprístupnenie priestoru pre verejnosť. Areál bude pozostávať zo včelých úľov, verejného posedenia a skladu, ktoré budú ohradené. Zároveň, všetky potrebné pomôcky – sklad, posedenie, plot, budú mobilného charakteru, čo znamená, že v prípade problémov v danej oblasti máme možnosť presťahovať včelnicu. Projekt teda nie je obmedzovaný miestom a je vysoko flexibilný. Týmito aktivitami chceme vytvoriť miesto pre verejné akcie, prednášky, včelársky krúžok. V neposlednom rade je našim cieľom aj ochrana včiel a tým pádom zásadný prínos pre podporu a udržanie biodiverzity.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Projekt sa podarilo zrealizovať. V priebehu od jari do jesene sme presne podľa cieľov rozšírili včelnicu, oplotili, postavili domček za účelom skladu pre potreby včelnice, osadili lavičky a stôl ako posedenie pre hostí, zakúpili okrasné nektárodajné rastliny aj pre včely, aj pre skrášlenie priestoru, aj pre účely exkurzií a podobne. Na jar sme vyčistili priestor budúcej včelnice od náletových drevín, zamerali plot, kúpili plot a osadili. Ďalej sme pripravili terén pre sklad, vybrali a zakúpili vhodný domček a previezli a postavili na miesto. Potom sme dali na domček plechy, rýne, strešnú krytinu. Zakúpili sme lavice a stôl a osadili na
miesto. Na záver sme vybrali rastliny vhodné do tohto podnebného pásma, zakúpili a vysadili. Detailný rozpočet a všetky faktúry sú v požadovaných prílohách. Všetky plánované ciele sa podarilo zrealizovať a včelnica je pripravená do ďalšej sezóny naplniť svoj účel, otvoriť sa ešte viac verejnosti, doplniť ďalšie
včelstvá, organizovať verejné akcie, rozširovať ekologické povedomie.

Mediálne výstupy

www.vcelnicamellifera.sk  – stále – na našu stránku úplne dole sme pridali oznam o spolufinancovaní
mestom Žilina plus logo

https://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/tvoj-produkt-kraj-3.html – začiatkom septembra -napísali o nás na portáli zilinskazupa článok

Galéria

klčovanie čistenie pozemku od náletových drevín

podklad pod domček

osádzanie žľabov

montovanie oplotenia

ukladanie strešnej krytiny