Žilinský literárny festival 2015

VITA – lat. život

VETA – 1. základná komunikatívna jednotka jazyka tvoriaca významový a formálny celok – 2. formálne uzavretá hudobná myšlienka, samostatná časť cyklickej hudobnej skladby – 3. poučka

VATA – 1. jemné vlákna zlisované do vrstiev použiteľné najmä v zdravotníctve – 2. výplň

Program aj zoznam pozvaných festivalových hostí 12.ročníka Žilinského literárneho festivalu (5.-12.10.2015) vychádzal z hlavnej témy  VITA-VETA-VATA.  Festival otvorili za veľkej pozornosti verejnosti  spisovatelia  Michal Hvorecký, Joachim Gottfert a hudobný skladateľ Michal Novinski,  priaznivý ohlas mali debaty venované balastu v scenároch aj v kuchyniach, popularizácii vedy, grafickému designu slovenských výšiviek. Najvýznamnejším slovenským literárnym hosťom bol spisovateľ Pavel Vilikovský. Tradične úspešné boli akcie komunitného typu ako stretnutie žilinských pedagógov nad ich obľúbenými knihami a Kníhkupecká noc v kníhkupectve Artforum.  Aj tento rok niektorí festivaloví hostia navštívili žilinské školy a diskutovali s ich žiakmi a pedagógmi.

Po organizačnej stránke prebehol 12.ročník Žilinského literárneho festivalu bez problémov za záujmu nielen lokálnych médií , aj vďaka grantom sa podarilo do festivalového diania zapojiť študentov a pedagógov žilinských stredných škôl, novinárska dielňa okrem edukatívneho poslania pomohla s lepšou propagáciou festivalu predovšetkým vo virtuálnom priestore. Festival potvrdzuje status Žiliny ako kultúrneho mesta, ostáva jedným z mála slovenských literárnych festivalov organizovaných mimo Bratislavy.

ZLF 2015 festivalove tricka ZLF 2015 pavel vilikovsky v Artfore ZLF 2015 otvorenie festivalu ZLF 2015 obcerstvenie ZLF 2015 novinarska dielna ZLF 2015 knihkupecka noc ZLF 2015 herci Mestskeho divadla citaju