Komunitný deň

3.septembra 2015 sa v Žiline  uskutočnil 1. ročník festivalu inakosti a tvorivosti Inter nos – Medzi nami. Spoluprácu prijalo 15 organizácií, ktoré pôsobia v Žiline a dopoludnia spoločne pripravili program, ktorý priblížil inakosť všetkým účastníkom festivalu a občanom mesta. Na programe sa zúčastnilo približne 500 žiakov ZŠ a SŠ, obyvatelia DSS, návštevníci zo Slovenska aj zahraničia, rodičia a starí rodičia s deťmi predškolského veku. Atmosféra bola priateľská, plná porozumenia, smiechu a radosti.
Popoludní pokračoval kultúrny program, kde spoločne 114 tanečníkov tancovalo letkis pod vedením TŠ Ľ.Plešingera a začali písať novú knihu žilinských rekordov. Všetci návštevníci sa tešili zo step dancu Niagara tínedžer, zatancovali si s Big bandom žilinského konzervatória, pozreli si vystúpenie zahraničných hostí mládežníckej výmeny Embrace diversity, potešili sa pri vystúpení Ad hoc orchestra a Balkansambelu. Ani dažďové kvapky neodradili hostí pred zážitkom a prijatím toho, že hoci sme každý iný, dokážeme spolu tvoriť a spolu žiť.

divadlo farby letkis 2 v akcii v kole