Žilinská 50, 25 a 15 tka turistický pochod okolím Žiliny

Číslo zmluvy: 28/2019
Názov projektu: Žilinská 50, 25 a 15 tka turistický pochod okolím Žiliny
Dátum konania projektu: 14.9.2019
Predkladateľ: KST Stavbár Žilina

Cieľom projektu bolo: Zapojiť rekreačných turistov do projektu. Začleniť a získať nových turistov do akcií KST, podporiť pohybové aktivity celých rodín zmysluplným spôsobom.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Finančné prostriedky boli využité v súlade s rozpočtom podujatia
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Dňa 14.09.2019 sa uskutočnila naša tradičná turistická akcia Žilinská 50, 25 a 15-tka. Za výborného počasia sme sa stretli na Hlinkovom námestí a vyrazili sme na diaľkový turistický pochod okolím Žiliny. Najdlhší okruh 50 km peši absolvovali 14 turisti. 32 turistov prekonalo 25 kilometrový okruh , 15 km 14 turisti a 28 cykloturistov prešlo 58,83 km v nádhernej prírode pod Malou Fatrou po cyklistickom okruhu na trase Žilina – Strečno – Nezbudská Lúčka – Varín – Belá – Lysica – Stráže – Varín – Žilina. Akcie sa celkovo zúčastnilo viac ako 80 turistov a cykloturistov.
V poradí 10. ročník Žilinskej 50-tky sa uskutočnil s podporou Mesta ŽILINA, ktoré nám na túto akciu poskytlo grant a vďaka organizátorom akcie , viacerým turistom KST STAVBÁR Žilina, ktorí sa aktívne podieľali na jej príprave a realizácií.