TURNAJE

Číslo zmluvy: 53 / 2019 – OKŠCRMR / 2019
Názov projektu: TURNAJE
Dátum konania projektu: 6.12.2019
Predkladateľ: Ladislav Németh – NELA ŠPORT

2019 v rôznych úrovniach a kategóriách, pritiahnutie množstva mladých dievčat na tieto turnaje a ich nábor do prípravky dievčat alebo priamo do organizovaného futbalu. Turnaje sme usporiadali tri, 6.12. to bol Mikulášsky turnaj základných škôl za účasti 8 družstiev škôl regiónu ( Súľov, Terchová, Gbeľany, Varšavská, Karpatská, Mladosti, Javorku, Dobrého pastiera), 8.12. Mikulášsky turnaj prípraviek do 12 rokov dievčat ( Žilina, Trnava I, Myjava, Jupie B. Bystrica, Trnava II) a 28.12. – 20. ročník Medzinárodného turnaja junioriek do 19 rokov – 8 družstiev (Žilina, Podbrezová, Prešov, Poprad, L. Mikuláš, Ružomberok, Vítkovice, Baník Ostrava). Turnaje mali výbornú futbalovú úroveň, organizačné zabezpečenie a množstvo zúčastnených dievčat bolo prejavom narastajúceho záujmu dievčat o futbal.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Podujatia ukázali, že aj ženský futbal ako slabo alebo veľmi málo podporovaný šport je výborným a zmysluplným naplnením voľného času mladých dievčat, čo bolo samozrejme hlavným zameraním. Organizačne chcem poďakovať mestu Žilina za podporu, aj keď financie zďaleka nestačili na pokrytie reálnych nákladov týchto turnajov ( haly, športové trofeje, poháre , medaily, rozhodcovia, pitný režim, občerstvenie, Mikulášske darčeky pre dievčatá, celé organizačné zabezpečenie atď.
Použil som dosť vlastné prostriedky a dobrovoľnícku pomoc starších dievčat.

Mediálne výstupy:
MY Žilinské noviny – článok