Umenie v Tramtárii

Číslo zmluvy: 88/2019
Názov projektu: Umenie v Tramtárii
Dátum konania projektu: 20.12.2019
Predkladateľ: Komunitné vzdelávanie „Kalimba“

Cieľom projektu bolo: Cieľom projektu bolo priniesť viac umenia do lesného klubu a komunitnej školy Tramtária, prostredníctvom návštev ateliérov, galérie a tiež prostredníctvom nových hudobných nástrojov.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Z dôvodu krátenia príspevku  sa nám nepodarilo všetky aktivity zrealizovať v plánovanej podobe. V období október – december 2019 sme s lesným klubom navštevovali ateliéry a galériu v plánovaných 2-týždňových intervaloch, na čo bola použitá väčšina grantového príspevku. Komunitná škola Tramtária našla na financovanie umeleckých aktivít iné zdroje, keďže z tohto príspevku by nebolo možné pokryť všetko. Malú časť grantu sme venovali aj nákupu hudobných nástrojov.

Mediálne výstupy:
lesnyklubtramtaria.eu – 06/2019 – info o realizácii projektu