Športom hľadajme zdravie a porozumenie

Číslo zmluvy: 55/2019-OKŠCRMR/2019
Názov projektu: Športom hľadajme zdravie a porozumenie
Dátum konania projektu: 24.10.2019
Predkladateľ: OZ Volejbalový klub veteránov VKV 50

Cieľom projektu bolo: V priebehu roku 2019 boli zabezpečované ciele projektu podľa stanoveného plánu:
– pravidelný treningový proces v zimných mesiacoch v telocvičniach: ZŠ Martinská, ZŠ V. Javorku (Hliny V). Tento prebiehal za veľmi dobrej účasti hráčov, čo sa prejavilo vo výsledkoch turnajov,
– v letných mesiacoch na beach ihriskách reštaurácie RMUT (3x týždenne). Sezónu sme ukončili až 24.10.2019, taktiež s veľmi dobrou účasťou hráčov,
– účasť na treningovom procese v tomto projekte pokladáme za veľmi významnú,
– zúčastnili sme sa na turnajoch v Martine(1.miesto), Zubrohlave(1.miesto), Kobylí (ČR)(1.miesto), Frenštát pod Radhoštem (2.miesto), Ropice(ČR)(1.miesto)
– usporiadali sme 14.Ročník MEDZINÁRODNÉHO VOLEJBALOVÉHO TURNAJA SUPERVETERÁNCUP VETERÁNOV (1.miesto) s finančnou podporou mesta. Turnaj zahájil viceprimátor mesta p. Mgr. Vladimír Randa, čo účastníci veľmi ocenili
– v rámci prípravy mládežníckych družstiev (ZŠ Martinská) spolupracujeme v treningovom procese s trenermi (prípravné zápasy-spravidla 1 x v týždni)
-účasť registrovaných členov Slovenského volejbalového zväzu na turnajoch beach volejbalu organizovaných na Slovensku a Českej republike,
– v mesiaci jún sa členovia zúčastnili na regeneračnom pobyte v Trenčianských Tepliciach, kde odohrali, v rámci tohto pobytu, členovia VKV-50 viacero tenisových zápasov dvojíc a štvorhry. Tu sme využili aj plavecký bazén a termálne kúpele
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Ciele projektu boli naplnené výbornou reprezentáciou mesta na medzinárodnej úrovni v kategórii veteránov
Finančné prostriedky boli použité:
-na prenájom ihrísk a telocviční
-na regeneráciu pobytom v kúpeľoch, ktoré napomohlo kolektívu v ďalšej činnosti