MATINÉ PRE DETI A RODIČOV – cyklus koncertov

Číslo zmluvy: 24/2019 – OKŠCRMR/2019
Názov projektu: MATINÉ PRE DETI A RODIČOV – cyklus koncertov
Dátum konania projektu: 10.2.2019
Predkladateľ: Štátny komorný orchester Žilina

Cieľom projektu bolo:
Podporovať zmysluplné trávenie voľného času žilinských detí, rozšíriť počet podujatí pre deti a rodičov, rozvíjať tvorivosť detí ich zapájaním do priebehu koncertov, sprístupniť čo najväčšiemu počtu detí poklady svetového hudobného dedičstva
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Cyklus koncertov pre deti a rodičov vznikol v rámci Medzinárodného roku rodiny v roku 1994. Ide o koncerty, ktoré sú určené deťom vo veku od cca 4-12 rokov s širokým hudobno-výchovným zameraním. Koncerty sa konali v roku 2019 5-krát vždy v nedeľu o 16.00 hod. v Dome umenia Fatra v Žiline. Každý koncert mal prepracovaný scenár, na ktorom sa okrem hudobnej zložky pripájali aj zložky výtvarná, pohybová, scénická a dramatická. Scenáre boli ponímané ako viacdimenziálny celok, ktorý rozvíja detskú kreativitu vo všetkých umeleckých smeroch, prevažne so zakomponovaním rozprávkových prvkov. Deti boli priamo zapojené do diania na pódiu, aktívne sa zúčastňovali na dotváraní scenára.

Mediálne výstupy:
Facebook, Twitter, Instagram, webová stránka ŠKO, Rádio Regína, My Žilinské noviny – celoročne – článok

www.roderik.sk

www.roderik.sk
www.roderik.sk
www.roderik.sk