DEMA PEDÁLovník

Číslo zmluvy: 48/2019 – OKŠCRMR/2019
Názov projektu: DEMA PEDÁLovník
Dátum konania projektu: 18.5.2019
Predkladateľ: Žilinský pedál o.z.

Cieľom projektu bolo: Zviditeľnenie a spoznávanie regiónu Žilina a prilákanie čo najväčšieho počtu účastníkov a
takto ich motivovať k pohybovým aktivitám.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Na akcii sa celkovo zúčastnilo 270 účastníkov vrátane detí, ktorí mohli počas podujatia navštíviť sedem zaujímavých bodov v regióne Žilina ako napr. Budatínsky zámok, Hrad Strečno, Starhrad atď. Na detských pretekoch sa bezplatne zúčastnilo 70 detí vo vekových kategóriách od 2 do 14 rokov. Podujatie splnilo svoj účel pričom všetci účastníci boli spokojný s úrovňou podujatia ako aj s jeho zabezpečením. Ďakujeme Mestu Žilina za podporu a pevne veríme že nám zachová priazeň aj do budúcnosti.
Finančné prostriedky boli využité na
– mapové podklady pre účastníkov
– na zdravotnú a záchrannú službu účastníkov
– na pamätné medaile pre účastníkov
– na štartové čísla pre detské preteky

Mediálne výstupy:
www.bikepoint.sk – 02/2019 – 05/2019 – pozvánky, článok, informácie k podujatiu, prihlasovací systém
VARÍNČAN – 04/2019 – pozvánka v lokálnom periodiku

rrem
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA