Záchrana kaplnky na Hruštinách v Žiline

Číslo zmluvy 539/2023
Názov projektu Záchrana kaplnky na Hruštinách v Žiline
Dátum konania projektu od 1.3.2023
Dátum konania projektu do 31.10.2023
Predkladateľ NIE JE NÁM TO ĽAHOSTAJNÉ – Žilina

Cieľom projektu bolo:
O záchranu kaplnky na Hruštinách sa pokúšame už 4 roky, uskutočnili sme reštaurátorský výskum, opravili sme strechu, zabezpečili sme opravu schodov, urobili drenáže, aby nepremokala. Nasledovná činnosť bude oprava omietok skúseným reštaurátorským tímom.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Finančné prostriedky boli využité v zmysle zmluvy č. 539/2023 medzi mestom Žilina a občianskym združením NIE JE NÁM TO ĽAHOSTAJNÉ – Žilina. Práce na kaplnke sú vykonávané podľa plánku. Na základe reštaurátorského výskumu, ktorý realizoval reštaurátor akad. mal. Jozef Dorica sa uskutočnila
oprava omietok v súlade ustanoveným postupom tak, aby sa kaplnke vrátil pôvodná podoba aj s farebným vyhotovením v čase jej vzniku, deda približne pred dvesto rokmi. Po dokončení úprav okolia sa kaplnka na Hruštinách stane ďalším lákadlom pre návštevníkov blízkeho Vodného diela Žilina a priľahlého parku Hruštiny.

Mediálne výstupy

Facebook – marec – november 2023 – článok
Instagram – marec – november 2023 – článok

Galéria