WarmUP Festival Skaly

Číslo zmluvy 540/2023
Názov projektu WarmUP Festival Skaly
Dátum konania projektu od 14.7.2023
Dátum konania projektu do 15.7.2023
Predkladateľ Marek Čelko

Cieľom projektu bolo:
Zámerom projektu WarmUp Festival Skaly je prilákať ľudí na samotný festival,ktorý prebieha v neďalekom kempe Slnečné Skaly, oboznámiť ich, že v žilinskom kraji taký festival vôbec existuje, oboznámiť obyvateľov s umelcami, ktorých môžu alebo mohli spoznať na festivale a taktiež je
zámerom prilákať stálych návštevníkov festivalu do mesta Žilina, predstaviť im mesto ako také a predstaviť im tiež lokálnych umelcov.Prínosom tohto projektu je vtiahnutie ľudí späť do ulíc mesta, späť na pešiu zónu, zvýšiť ich záujem o kultúru, socializáciu, zoznámenie ich s novinkami vo svete kultúry a zoznámenie ich s lokálnym festiovalom. Podľa našich doterajších skúsenosti vieme, že hudba a umenie ľudí zbližuje, preto je pre nás dôležité robiť jej čo najviac a čo najviac ju šíriť k ľuďom, čo je našou hlavnou motiváciou.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Projekt „WarmUp Festival Skaly“, ktorý zorganizovala spoločnosť SUBART, s.r.o. v priestoroch žilinského klubu KC HOFFMAN od 14.7.2023-15.7.2023 určite pomohol udržať záujem o kultúru v meste Žilina. Na kultúrnom podujatí vystúpili najmä miestne kapely a dj, ale podarilo sa nám prilákať aj zahraničného hosťa. Finančné prostriedky posktynuté grantom mesta Zilina boli využité hlavne na propagáciu, marketing, čiastočné pokrytie honoráru umelcov, prenájom technického zabezpečenia a eventových služieb. Projet „WarmUp Festival Skaly“ naplnil svoje ciele a pomohol prilákať návštevníkov späť na pešiu zonu do mesta Ziliny a aj na samotný festival Skaly, podporil záujem o kultúru, socializáciu, zoznámil návštevníkov s novinkami vo svete kultúry

Mediálne výstupy

Mesto Rajecké Teplice – 1.7.2023-14.7.2023 – oznam v miestnom rozhlase

Galéria