Publikácia – Stratená Žilina 3 (2 . etapa)

Číslo zmluvy 538/2023
Názov projektu Publikácia – Stratená Žilina 3 (2 . etapa)
Dátum konania projektu od 1.3.2023
Dátum konania projektu do 14.11.2023
Predkladateľ ALL MEDIA s.r.o.

Cieľom projektu bolo:
Zachovanie historických súvislosti a identity mesta pre ďalšie generácie – skúmanie lokálnej identity mesta a jeho jednotlivých častí – vydanie knihy o histórii Žiliny.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Projekt sa uskutočnil v súlade so zmluvou č. 538/2023 medzi spoločnosťou ALL MEDIA, s.r.o. a mestom Žilina, a to príprahu historickej publikácie o meste Žilina s názvom STRATENÁ ŽILINA 3. Ide o vydanie tretej publikácie o osobnostiach, miestach, domoch a celých štvrtiach mesta Žilina, ktoré sa
stratili v tomto, ale predovšetkým v minulom storočí. Príprava textov a korektúry, grafická príprava, fotografovanie diel, odborná spolupráca s odbornými konzultantmi ˗ Peter Štansky, a Miroslav Pfliegel ml., Jozef Feiler, Tibor Majerčík. Predchodcovia pripravovanej publikácie „STRATENÁ ŽILINA 3“ sa stali v roku 2017 a 2019 najkrajšími knihami Slovenska a získali prestížnu cenu ZLATÁ PEČAŤ polygrafického priemyslu.

Mediálne vstupy

Facebook – 03 až 10 2023 – oznam
Instagram – 03 až 10 2023 – oznam

Galéria