Odyssea

Číslo zmluvy 537/2023
Názov projektu Odyssea
Dátum konania projektu od 14.4.2023
Dátum konania projektu do 1.9.2023
Predkladateľ Božena Kováčová

Cieľom projektu bolo:
Našim cieľom bolo priniesť špeciálnu audio-vizuálnu show speváka Saula do unikátnych priestorov Novej Synagógy v Žiline, pričom sme cítili potrebu posunúť úroveň tejto kategórie podujatí na Slovensku a ukázať verejnosti, ale aj iným organizáciám a promoterom, kam sa môže posunúť ponímanie živého vystúpenia, ak máte dostatok nápadov a odvahy ich realizovať. Nechceli sme urobiť len koncert a predať vstupenky, od začiatku sme na podujatí pracovali, ako na komplexnom projekte, pre ktorý sme navrhovali stage design, scénu koncertu, spolupracovali sme s tímom akustikov, dizajnérov a animátorov, grafikov atd.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Vďaka vypredaniu podujatia, skvelej atmosfére, krásnej audio-vizuálnej show a pozitívnemu feedbacku si dovolíme tvrdiť, že sme vopred stanovené ciele naplnili.Podujatie žije aj po jeho skončení a jeho, množstvo ľudí nám stále posiela pozitívny feedback, hudobníci chcú spolupracovať a zaujímajú za o možnosti koncertu v Novej Synagóge, z čoho máme radosť. Sme presvedčení, že týmto podujatím v Novej Synagóge a taktiež druhým podujatím v Synagóge v Trnave sme ukázali celému Slovensku, na akej úrovni, s akou kvalitou a myšlienkou sa dajú pripravovať podujatia tohto
žánru a rozmeru. Na základe týchto úspechov sa nám ozývajú ďalší hudobníci, ale aj firmy, ktoré by chceli s nami spolupracovať. Vďaka tomuto faktu vieme v Žiline aj v budúcnosti pripravovať unikátne podujatia a podporovať rozmanitosť kultúrneho vyžitia v našom meste. Peniaze poskytnuté Mestom Žilina sme v 100% výške použili na čiastočné zaplatenie faktúry za technické zabezpečenie. Ďakujeme!

Mediálne výstupy 

Saul: Chaos v Synaģoge – Apríl 2023 – Dokument na Youtube
Saul Aftermovie by Timotej Talapka – Máj 2023 – Aftermovie
Saul Chaos Tour 2023 – Dokument o celom turné zverejníme dokonca roka