KAF Hojana-výročný program

Číslo zmluvy 536/2023
Názov projektu KAF Hojana-výročný program
Dátum konania projektu od 1.6.2023
Dátum konania projektu do 4.11.2023
Predkladateľ Klub autentického folklóru Hojana

Cieľom projektu bolo:
Hlavnými cieľmi projektu bolo predstaviť verejnosti život na Kysuciach a obciach v okolí Žiliny na začiatku minulého storočia a priblíženie starších formiem hudobnej, tanečnej a tiež duchovnej či výtvarnej kultúry, ktoré vo veľkej miere absentujú v tvorbe súčasných folklórnych kolektívov a sólistov. Ďalšími cieľmi projektu bolo nadobudnutie nových vedomostí o prezentovanom regióne a prípadná inšpirácia pre divákov s podobným záujmami pri ďalšej tvorbe a prezentácii.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Výročný program Podoby chudoby bol realizovaný 4.11.2023 v priestoroch Bábkového divadla Žilina. Predstavenie bolo vypredané, verejnosť tak prejavila záujem o nie veľmi často zobrazovanú divadelno-folklórnu formu spracovania tradičného materiálu na javisku a tiež o náročnú tému, ktorou bol ťažký a chudobný život na Kysuciach. Hosťami programu boli Goroľ muzička zo Skalitého, ĽH Javorníček a kamaráti a FS Rovňan. Finančné prostriedky boli využité na grafické služby (grafika na sociálnych sieťach, plagát a programový plagát), na prenájom priestorov Labyrint centra, v ktorom sa uskutočnilo víkendové hudobno-tanečné sústredenie a na materiál, predmety potrebné na výzdobu a výrobu scény. Celý projekt bol propagovaný najmä prostredníctvom sociálnych sietí a elektronických
pozvánok s plagátom.

Mediálne výstupy

RTVS Regina Stred – november 2023 – oznam-pozvánka v rozhlase

Galéria