Klubové leto na terase 2023

Číslo zmluvy 535/2023
Názov projektu Klubové leto na terase 2023
Dátum konania projektu od 10.6.2023
Dátum konania projektu do 29.10.2023
Predkladateľ OK Music, s.r.o.

Cieľom projektu bolo:
Cieľom projektu bolo podporiť aktivitu zaujímavého kultúrneho priestoru v Žiline, ktorý na svojej pôde spája rôzne komunity, rôzne umelecké a hudobné žánre a široké spektrum vekových kategórii. Plnohodnotným kultúrnym a spoločenským vyžitím v obyvateľoch mesta prebudiť záujem o kultúru, pomáhať udržať ich kultúrne aktivity a návyky, skvalitňovať komunitné spolužitie a širokožánrovým programom vychovávať k porozumeniu a tolerancii.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
V rámci projektu „Klubové leto na terase 2023“ spoločnosť OK Music, s.r.o. zorganizovala na letnej terase žilinského Smer Klubu 77 od 10. 6. do 29. 10. 2023 tridsať kultúrnych podujatí na ktorých vystúpili okrem iných aj Korben Dallas, Milo Kráľ Band, The Carpenter Ants (USA), Vinnie Moore (USA), René Lacko, Arakain (CZE), Pokáč (CZE), Jenny Woo (CAN), The Choices (FRA), Heľenine Oči, Poletíme (CZE), Neznámi, Marek Slobodník a mnohí ďalší. „Klubové leto na terase 2023“ navštívilo takmer 5000 divákov. Finančné prostriedky získané prostredníctvom grantu boli využité výlučne na
čiastočné pokrytie honorárov umelcov (The Carpenter Ants, René Lacko, Vinnie Moore). Projekt „Klubové leto na terase 2023“ naplnil svoje ciele, určite pomohol k udržaniu záujmu o kultúru v Žiline, o čom svedčí množstvo spokojných návštevníkov, podporil komunitné spolužitie, významne prispel k výchove ku vzájomnému porozumeniu a tolerancii a aj preto ho môžeme hodnotiť ako „VEĽMI ÚSPEŠNÝ“!

Mediálne výstupy

www.smer77.sk – 10.6.-29.10.2023 – interview, článok
www.facebook.com/smerklub77 – 10.6.-29.10.2023 – interview, článok, udalosť

Galéria