Vzdelávacia a kultúrno-spoločenská činnosť seniorov ZO JDS Žilina v oblasti slovenského a svetového hudobného a divadelného umenia

Staroba je obdobím života, v ktorom by  mal pokračovať rozvoj ľudskej osobnosti. Aj ľudia vyššieho veku chcú byť samostatní, chcú sa i naďalej vzdelávať a zachovávajú si dobrú psychickú kondíciu až do posledných dní. Dôkazom toho je účasť seniorov na našich akciách, ktoré pre nich pripravujeme v našej ZO JDS Žilina. Jednou z nich boli aj tieto akcie nášho projektu, ktorý bol finančne podporený Mestom Žilina.

V rámci napĺňanie cieľov projektu 20-ti členovia spoločne navštívili dňa 28.9.2017 divadelné predstavenie VZKRIESENIE – autorom divadelnej predlohy je Daniel Doubt. Dej členov zaujal, herecké obsadenie tiež. Sklamaním pre nich však bolo používanie veľkého množstva vulgarizmov v texte hry a dôrazne odmietajú navštevovať divadelné hry s takýmto hrubým slovníkom.

Dňa 12.10.2017 v Dome umenia Fatra Žilina ďalších 15 našich členov sa zúčastnilo koncertu ŠKO pod názvom PREDPREMIÉRA BHS. Na koncerte odzneli skladby od Jána Nepomuka Hummela – Dvojkoncert pre klavír, husle a orchester G dur, op. 17, od Alexandra Albrechta – Missa in C pre sláčikové nástroje, miešaný zbor a organ – novodobá premiéra a
Felixa Mendelssohna Bartholdy – Symfónia č. 5 D dur op.107 Reformačná. Koncertné diela si vypučuli v podaní klaviristu Jakuba Čižmaroviča, huslistu Jána Fišera. Spevácky súbor Lúčnica dodal celému koncertu iný pekný rozmer.

Svetoznáme dielo od Giacoma Pucciniho MADAMA BUTTERFLY  si mohlo pozrieť a vypočuť v priestoroch Domu umenia Fatra ďalších 15 našich členov dňa 23.11.2017. Medzinárodné obsadenie hlavných protagonistov očarilo publikum:  švédska sopranistka Cecilia Berglund, rakúska operná speváčka Rita Lucia Schneider, rakúsky tenorista Eugene Amesmann, rakúsky baritonista Georg Lehner, český tenorista Václav Morys, ďalej  Zbor opery Štátneho divadla v Košiciach a jeho zbormajster Lukáš Kozubík. Po predstavení odchádzali diváci spokojní s prežitým hodnotným umeleckým zážitkom.

VIANOČNÝ KONCERT ŠKO je každoročne našimi členmi očakávaný. Spoločne sa ho zúčastnilo 25 našich členov dňa 13.12.2017. Veď ponúkané diela od svetových zahraničných a slovenských autorov akými sú Tomasso Antonio Vitali, Peter Iljič Čajkovskij, Bob Krogstad, Franz Schubert, John Francis Wade, Mikuláš Schneider Trnavský dávali záruku kvality. V programe vystúpili umelci Simon Chalk –šefdirigent orchestra, Katarína Bírošová –husle, Klaudia Remencová –violončelo, Renatka Feriková –sopranistka, Žilinský miešaný zbor, Cantica Collegium Musicum Martin so zbormajstrom Štefanom Sedlickým.

Cieľom projektu bolo zvýšiť záujem členov ZO JDS Žilina o vzdelávanie, zlepšiť kvalitu ich života, podporiť ich kultúrny život, umožniť  im pozrieť a vypočuť si diela slovenského i zahraničného umenia, ako aj kultúrne vyžitie v kolektíve rovesníkov. Verím, že sa tým podporil tiež rozvoj ich psychiky a intelektu, zvýšila sa ich umelecko-estetická gramotnosť, rozšířil sa ich prehľad o dianí v kultúre. Toto má pozitívny vplyv na to, že sa zvýši  pocit ich sebestačnosti a vyrovnanie sa strednej generácii. Týmito aktivitami nášho projektu chceme dosiahnúť u dôchodcov  aj rozvoj a posilnenie sociálnych vzťahov.

Spolu 75 členov ZO JDS Žilina sa po skupinách spoločne zúčastňovali kultúrnych podujatí, ktoré im boli poskytnuté zdarma. Naši členovia majú záujem o kultúrne vystúpenia  a ďakujeme Mestu Žilina, že finančne podporili náš projekt.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA