MFF Ekotopfilm – Envirofilm Tour – Žilina

V dňoch 7. a 8. novembra 2017 sa konal v priestoroch  kín Ster Century Cinemas v OC Mirage Medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm-Envirofilm 2017.

Vždy v čase od 16.00 do 21.30 sme v dvoch sálach pripravili filmový a sprievodný program festivalu. Filmový program pozostával z premietania filmov s témou trvaloudržateľného rozvoja a environmentu. Spolu bolo za dva dni , odpremietaných 22 filmov. Sprievodný program tvorili prednášky a diskusie.

Jednou z tém bolo plytvanie potravinami.

NEPLYTVAJME! S HRDOSŤOU SI PÝTAJME SLOVENSKÉ

Bohumila Tauchmannová, autorka projektu Kvalita z našich regiónov, ktorého cieľom je informovať a vzdelávať spotrebiteľov, sa v rámci kampane Odpad je surovina zamerala na tzv. kuchynský odpad a to ako mu predchádzať. Vysvetlila súvislosti, ktoré sú spojené s nakupovaním domácich produktov, teda nielen dopad na našu ekonomiku, ale aj na naše zdravie, životné prostredie a taktiež na celú kvalitu života, za ktorú nesieme spoločnú zodpovednosť.

 Druhým sprievodným programom bola  zaujímavá prednáška spojená s diskusiou od zahraničného hosťa Sachy Dench o migrácií labutí :

LABUTÍ LET – SVET Z VTÁČEJ PERSPEKTÍVY

Prečo by sa niekto rozhodol preletieť 7 000 kilometrov z Ruskej tundry do Spojeného kráľovstva visiac na kuse ,,handry’’ a s vrtuľou na chrbte? Sacha Dench sa podujala absolvovať túto dobrodružnú cestu, aby svetu ukázala aké nástrahy musí prekonať migrujúce vtáctvo. Vypočuli sme si príbeh cesty, na ktorej Sachu sprevádzali divé labute Maisy, Daisy Clarke, Eileen, Hope, Charlotte, aby bola svedkom jednej z najdrsnejších migrácií na svete. V prednáške Sacha porozprávala o jej dôvodoch vydať sa na túto nebezpečnú cestu, aj o tom ako sa na ňu pripravovala, či už fyzicky alebo psychicky, akú úlohu zohral tím a ako vyzerá logistika takejto výpravy. Dozvedeli sme sa, čo ju táto skúsenosť naučila, podelila sa o veselé aj menej veselé chvíľky, strasti aj radosti jej cesty do životov divých zvierat, ktoré križujú túto zem.

K dispozícií sme mali dve sály  v kapacite 164 a  116 ľudí.

Využitie finančných prostriedkov.

Finančné prostriedky z dotácie boli využité na propragáciu podujatia a to v nasledovnej špecifikácií:

grafická príprava, tlač a uverejnenie:

  1. Billboardy autobusová stanica – 6ks
  2. Billboardy Nubium – 4 ks
  3. Citylights – 6 ks
  4. Autobusy plagáty – 160 ks
  5. Plagáty A3 a B1 – 6 ks
  6. LCD TV v Mirage – 20 sec. spoty
  7. Roll upy , magnetická stena, nafukovacia brána – prelepy loga Mesta Žilina

 

ZÁVER:

Večerného programu sa zúčastnili desiatky ľudí, čo nás teší a napĺňa nádejou, že do budúcich rokov si vytvoríme komunitu stálych návštevníkov, ktorým nie sú ľahostajné témy environmentu a trvaloudržateľného rozvoja.

Verím, že sa spolu stretneme pri realizácií ďalších ročníkov festivalu a spoločne podporíme tradíciu nášho podujatia vo vašom meste.