FESTIVAL HUDBA SVETA 2017

Hlavným zámerom projektu, ktorý bol splnený, bola realizácia tretieho ročníka
medzinárodného festival Hudba sveta 2017, na ktorom účinkovali umelci z piatich
krajín sveta, ktorých spájala téma tanga a Balkánu. Festival Hudba sveta 2017 sa
uskutočnil v dňoch 23. – 24. marca 2017. Jeho programovú skladbu tvorili dva veľké
koncerty v Mestskom divadle Žilina a na Stanici Žilina Záriečie. Po prvý raz nebol
festival len prezentačný, ale jeho súčasťou boli aj tri workshopy – dva hudobné a jeden
tanečný workshop.
Festival otvorilo 23. marca v Mestskom divadle Žilina argentínsko-poľské zoskupenie
Ariel Ramirez Quintet. Ariel Ramirez je rodený Argentínčan. Hráč na tradičný
bandoneón a spevák začal svoju hudobnú kariéru v krajinách Južnej Ameriky. V roku
2010 sa usadil v Poľsku a spolu s Darekom Samerdakom, Dominikou Białostockovou,
Marlenou Grodzickou a Marcinom Sperom založil kapelu Ariel Ramirez Quintet,
interpretujúcu tradičné argentínske tango ako piesne portugalského skladateľa Joao
de Suosa. V roku 2013 im vyšiel ich debutový album s názvom Nueves Aires vo
vydavateľstve Iberia Records.
Slovenské tango reprezentovala skupina Slovak Tango, ktorú tvoria mladí a študovaní
hudobníci Andrej Turčin, František Kubiš, Peter Račko, René Bošeľa a Milan Maťaš.
Zameriavajú sa na interpretáciu slovenskej populárnej piesne 30. až 50. rokov 20.
storočia. Prinášajú poslucháčom slávne evergreeny slovenskej populárnej scény z
dielní Gejzu Dusíka, Pavla Čádyho, Pavla Braxatorisa či Dušana Pálku, ktoré preslávili
vtedajšie hviezdy ako František Krištof Veselý, Melánia Olláryová, Jozef Kuchár a iní.
24. marca na Stanici Žilina – Záriečie vystúpilo trio gitarových virtuózov zo Srbska
Balkan Strings Trio. Skupinu založil Zoran Starcevic so svojimi synmi v Belehrade.
Ich typickým znakom je 6 ručná hra na gitare. V rámci svojho programu Balkan Swing
– World Fusion jedinečným spôsobom predvádzajú univerzálnu hudobnú reč
kombinujúcu jazz, swing, etno, klasiku ako aj gitarovú hudobnú tradíciu z Macedónska,
Rumunska, Moldavska, Maďarska, Stredomoria a orientu.
Svoj nový nový album Šlamastika na festivale predstavilo aj originálne žilinské
zoskupenie Balkansambel. Album sa v januári 2017 umiestnil ako novinka v Top 20
rebríčku World Music Charts Europe. Dve do seba vpletené slovíčka tvoriace názov
tejto skupiny slobodomyseľných muzikantov charakterizujú nielen hlavný predmet jeho
hudobných záujmov, ale do istej miery – formou slovnej hračky – vystihujú spôsob jeho
prístupu k muzicírovaniu. Pohrávanie sa s hudobným materiálom a štylistikou rôznych
žánrov, rôznych tradícií, rôznych dôb, spletanie a rozpletanie nitiek hudobných motívov
a ich vžitých významov, radosť zo spontánnej tvorivosti okorenená nekonvenčným
prístupom k spracovaniu hudobných myšlienok, to všetko ponúka pestrý kaleidoskop
repertoáru tejto kapely.
Festival uzavrela Zuralia Orchestra z Rumunska, ktorý vznikol v roku 2011 v Bukurešti.
Je to zoskupenie dvanástich skúsených hudobníkov, využívajúcich nástroje pre
tradičnú balkánsku a rómsku hudobnú tradíciu rumunského regiónu. Pod vedením
skladateľa Aurela Mireasa interpretujú skladby kombinujúce rôzne štýlové žánre. V ich
tvorbe nájdeme prvky rumunského folklóru, jazzu, reggae, latina a tradičného
rómskeho folklóru. Lídrom zoskupenia je klarinetista Relu Bandurovic. Orchester
spolupracoval s najväčšími menami v balkan brass oblasti ako je napríklad Goran
Bregovič či Boban Markovič.
Novinkou tohtoročného medzinárodného festivalu Hudba sveta boli aj tri workshopy.
Prvý viedol Ariel Ramirez 23. marca v priestoroch žilinského Konzervatória na tému
Argentínske tango a bandoneón. Druhý sa realizoval v tých istých priestoroch pod
vedením Relu Banduroviča 24. marca na tému Balkanská dychová tradícia a
interpretácia. Posledný tanečný workshop uviedla Zuzana Burianová 24. marca pred
koncertom zoskupenia Balkansambel na Stanici Žilina-Záriečie na tému Balkánske
tance.
PRÍNOS PROJEKTU
Realizácia medzinárodného festivalu Hudba sveta 2017 priniesla kvalitný hudobný zážitok
z koncertov pre viac než 500 žilinských divákov. Pridanou hodnotou festivalu bolo, že
prezentuje rozmanité hudobné a kultúrne vplyvy jednotlivých kultúr sveta, a tým zbližuje
účastníkov festivalu prostredníctvom spoločne prežívaného zážitku. Mladí ľudia sa mohli
zapojiť do hudobných a tanečných workshopov, a tým lepšie vnímať hudbu odlišných
kultúr.
FESTIVAL V ČÍSLACH
Počet hudobných čísel/zoskupení: 5 / Ariel Ramirez Quintet, Slovak Tango, Balkans
Strings Trio, Balkansambel, Zuralia Orchestra/
Počet všetkých zúčastnených účinkujúcich hudobníkov: 25
Počet zúčastnených krajín: 5 /Argentína, Poľsko, Srbsko, Rumunsko a Slovensko/
Počet divákov: cca 500
Počet ľudí v organizačnom tíme: 11
PROPAGÁCIA PROJEKTU:
Propagácia festivalu Hudba sveta 2017 bola realizovaná komplexne. Na každom
printovom výstupe (roll-up, plagát, billboard) bolo uvedené logo Mesto Žilina – Finančná
podpora.
PREHĽAD KAMPANE V ČÍSLACH
Počet billboardov v žilinskom regióne: 12
Počet plagátov: 150
Počet webových bannerov: 500

LINKY PROPAGÁCIE:
http://www.popular.sk/rytmy-tanga-balkanu-na-world-music-festivale-hudba-sveta-zilina
https://www.zilinskyvecernik.sk/clanok/hudba-sveta-iii/5549/
https://www.youtube.com/watch?v=01EQ56cEL_M
https://www.facebook.com/hudbasvetazilina

Fotoprezentácia:
https://www.facebook.com/pg/hudbasvetazilina/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/hudbasvetazilina/photos/rpp.447501398750191/7904197211
25022/?type=3&theater
reportáž TV Severka:
https://www.youtube.com/watch?v=0EMOCfpcAik

V Žiline 26. 6. 2017