Prezentácia žilinskej world music kapely BALKANSAMBEL na medzinárodnom festivale TALLIN MUSIC WEEK v Estónsku.

Hlavným zámerom projektu bola prezentácia tvorby originálnej žilinskej world music kapely
BALKANSAMBEL na prestížnom balkánskom festivale TALLIN MUSIC WEEK v Estónsku
v kategórii World Music. Zámer projektu bol splnený a kapela Balkansambel sa stala prvou
slovenskou world music skupinou, ktorá vystúpila na tomto najväčšom baltickom hudobnom
festivale. Koncert sa uskutočnil 1. apríla 2017 v divadle Vene Teatre Tallin a v centre mesta na
city stage Tallin. V dopoludňajších hodinách lídri kapely Marek Pastírik a Martin Noga
prezentovali charakteristiku slovenskej world music scény na konferencii k festivalu.
Na obidvoch koncertoch sa zúčastnilo cca. 300 divákov.
PRÍNOS PROJEKTU:
Vystúpenie žilinského zoskupenia Balkansambel na najväčšom baltickom
festivale TALLIN MUSIC WEEK v Estónsku bolo autentickou prezentáciou súčasnej slovenskej
hudobnej kultúry v baltickom regióne a sprístupnilo naše špecifické hudobné bohatstvo inej
kultúre. Bolo zároveň reprezentáciou a šírením dobrého mena mesta Žilina v zahraničí.

V Žiline 26. 6. 2017