Podpora lesného klubu Tramtária v Žiline


Vďaka finančnej podpore mesta Žilina sa nám podarilo zlepšiť vybavenie zázemia lesného klubu po technickej a materiálnej stránke a taktiež skvalitniť našu prácu vďaka novým pomôckam či didaktickým materiálom.
Veľká časť rozpočtu bola určená na pomôcky pre deti – knihy, kreatívne pomôcky, hudobné nástroje a pod. Obľúbenou pomôckou sa stal fotoaparát – deti majú možnosť zachytávať dianie v klube prostredníctvom objektívu. Vlastnoručne odfotené fotky môžu byť tiež súčasťou individuálnych projektov detí.
Inteligentná plastelína či extra silné magnety zasa dali deťom moţnosť skúsiť prácu s týmito netradičnými materiálmi.
Vďaka statívu na kameru (ktorú používame aj na zaznamenávanie našej práce s deťmi a jej následné preskúmanie a hodnotenie) a vďaka didaktickej literatúre môžeme postupne skvalitňovať našu prácu. Statív sa osvedčil aj pri nahrávaní rôznych divadelných scénok, pri prezentácii projektov a podobne.
V neposlednom rade sme časť peňazí mohli použiť na vybavenie a dobudovanie nášho zázemia. Mobilný dom, ktorý nám slúži ako zázemie pre našu prácu, prechádzal počas roka 2017 rekonštrukciou (ktorá bude v roku 2018 pokračovať a je financovaná aj z iných zdrojov).
Okrem celoročnej prevádzky lesného klubu sme v lete 2017 zorganizovali 5 týždňových turnusov letných denných táborov. Od septembra 2017 sme pre veľký záujem zo strany rodičov dokonca otvorili druhú triedu nášho klubu. Funguje dva dni v týždni, zázemie má v Ekocentre Lesopark a stretáva sa v nej 6-12 detí v predškolskom veku.
Lesný klub sa teda javí ako obľúbená forma predškolského vzdelávania – dopyt zo strany rodičov prevyšuje našu kapacitu. Veríme, že prítomnosť takejto alternatívy v Žiline je prínosom pre mesto a jeho obyvateľov.