Učíme sa inak ako v lavici

Číslo zmluvy 90/2021 – OŠKŠCRMR/2021
Názov projektu Učíme sa inak ako v lavici
Dátum konania projektu 10.5.2021
Predkladateľ Špeciálna základná škola s materskou školou, Jána Vojtaššáka 13, Žilina

Cieľom projektu bolo:
Cieľom projektu bolo poskytnúť mentálne a viacnásobne znevýhodneným žiakom možnosť zažiť tvorivé zážitkové vzdelávanie a stimulovať ich zmysly prostredníctvom multisenzorických zakúpených pomôcok a svojpomocne vyrobených pomôcok pre účely Snozelen terapií. Realizáciou projektu sme dosiahli, že sme vytvorili mobilný Snoezelen a prostredníctvom prenosných boxov, môžeme podporovať zážitkové vzdelávanie priamo v triedach, v prírode alebo na akomkoľvek zaujímavom a tvorivom mieste.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Súčasná pandemická situácia a rešpektovanie protipandemických opatrení nám výraznou mierou obmedzilo navštevovať Snoezelen miestnosť. Našou snahou bolo vytvoriť podnetne prostredie pre deti a žiakov tak, aby sme ich nevystavili žiadnemu riziku nákazy. Podporením grantovej výzvy mesta Žilina sa nám podarilo vytvoriť mobilné snoezelen boxy, ktoré sú prenosné do každej triedy. Mesto Žilina nás podporilo sumou 1077,00 € za ktoré sme zakúpili pomôcky, ktoré sú finančne náročné a bežne ich zakúpiť nemôžeme:
interaktívne optické vlákna so zdrojom, space projektor, záťažový vankúš – Hľadaj a nájdi. Podporilo nás aj RZ školy, ktoré nám prispelo na kúpu drevených boxov, v ktorých sú uložené pomôcky a sú prenosné do každej triedy (súpravu na stimuláciu zraku, aromadifúzer, esenciálne oleje na aktivizáciu, upokojenie, kotúče pre space projektor s témou oblohy, ovečky, doprava, olejový kotúč – modro, zelený, tamburínu – more). Projekt podporili svojou šikovnosťou pedagógovia, priatelia, sponzori aj rodičia. S ich pomocou a podporou sme vyrobili a zabezpečili niekoľko pomôcok na zmyslovú stimuláciu. Z bežne dostupných materiálov, ako je textil, galantérny materiál, bylinky sme spoločnými silami vyrobili pomôcky na taktilno – haptickú stimuláciu, hmatové vnímanie, zrakové vnímanie, čuchové vnímanie, rozvíjanie jemnej motoriky, na stimuláciu komunikačných schopností. Pomôcky sa stali súčasťou edukačného procesu, pomocou
ktorých sme preniesli prvky konceptu Snoezelen do našich tried. V edukačných aktivitách, vychádzajúcich VVP sa nám podarilo vytvoriť u detí neopakovateľné zážitky, navodiť pocit bezpečia a potešenia zo samotnej aktivity. Takto ponúkané vzdelávacie aktivity deti nielen obohacujú, ale poskytujú im aj multizmyslové vnímanie.

Mediálne výstupy:
web stránka školy – október – Realizácia projektu vďaka podpore grantu mesta Žilina
FB – november – Poďakovanie mestu Žilina za podporený a zrealizovaný grant.

Galéria:

názov: jeseň – využitie vlákien na motiváciu.jpg
popis: Stromček s ročnými obdobiami – didaktická pomôcka je vyrobená z rôznych textilných a galantérnych materiálov. Všetky diely sú na suchý zips, alebo gombíky, ľahko odopínateľné. Dieťa, žiak rozvíja jemnú motoriku – zapínanie, odopínanie gombíkov, upevňuje si matematické operácie – oberanie jabĺčok podľa počtu, triedenie ovocia podľa druhu, farieb. Rozvíja kognitívne schopnosti – poznáva jednotlivé ročné obdobia, skladá ich podľa charakteristických znakov. Podporuje zmyslové vnímanie.

názov: Pomôcky na rozvíjanie komunikačných schopností
popis: Textilná obrázková kniha – kniha, ktorá deti zabaví. Rozvíja kreativitu a myslenie detí. Obsahuje niekoľko strán z rôznymi aktivitami. Hravou formou stimulujú zrakové, hmatové vnímanie. Rozvíjajú jemnú motoriku, koordináciu oko – ruka, Upevňuje si niektoré matematické schopnosti. Pomáha aj pri nácviku
základných sebaobslužných aktivít – zapínanie, odopínanie zipsov, gombíkov. Prostredníctvom knihy dieťa spoznáva štruktúry rôznych materiálov.

názov: Taktilno haptická pomôcka – Puzzle
popis: Pomôcka je vyrobená a navrhnutá tak, aby dieťa stimulovalo hmatové, zrakové vnímanie. Vyrobená je z textilného materiálu. Využili sme gombíky, brmbolce rôznych veľkostí a tvarov. Jednotlivé časti puzzle sú rôzneho tvaru, upevnené na podložke, na ktorej je predkreslený tvar aj farba každej časti, ktorý pomáha pri správnom ukladaní. Dieťa rozvíja proces skúmania a bádania, hľadá možné postupy ako puzzle zostaviť.

názov: Zážitkové vzdelávanie na tému: Ovocie, Jeseň.
popis: Využitie senzorickej pomôcky – optické vlákna, taktilno – haptický stromček, aromadifúzer – vonný olej s vôňou ovocia. Aktivita bola rozdelená na niekoľko cieľov – Jeseň – poznávanie farebných listov, Ovocie – triedenie ovocia podľa druhu. Šarkan – stimulácia a rozvíjanie jemnej motoriky – zaviazovanie šnúrok na chvost šarkana

.

názov: Zážitkové vzdelávanie na tému: Počasie – Dúha, využitie senzorickej pomôcky – optické vlákna.
popis: Edukačná aktivita prebiehala v triede, na motiváciu a podporu zrakového vnímania boli použité optické vlákna. Cieľom aktivity bolo rozvíjať všetky zmysly s využitím senzorických pomôcok. Deti sa učili a upevňovali si základné farby. Pomocou ľadových kociek a manipuláciou s nimi rozvíjali hmatové vnímanie, jemnú motoriku, vnímali na dlani pocit chladu. Na ponúkanej ploche spoločne a hravo vytvárali dúhu. Pomocou optických vlákien sme deti motivovali k činnosti,