Helfi ti pomáha pomáhať

Číslo zmluvy 89/2021-OŠKŠCRMR/2021
Názov projektu Helfi ti pomáha pomáhať
Dátum konania projektu 25.10.2021
Predkladateľ Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina

Cieľom projektu bolo:
Cieľom projektu bolo vytvorenie metodických materiálov pre prvý stupeň základných škôl na území mesta Žilina v oblasti poskytovania prvej pomoci a prevencie, pričom materiál má reflektovať aktuálne obdobie
koronavírusu covid-19 a teda materiál má prinášať aj verziu, kedy nie je možné vzdelávanie poskytovania prvej pomoci prezenčnou formou cez návštevy dobrovoľníkov Slovenského Červeného kríža na školách. Cieľom bola realizácia online webinára pre pedagógov škôl a príprava online aj offline materiálov pre výučbu prvej pomoci pre nich.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Finančné prostriedky boli využité na zakúpenie resuscitačných kociek, prípravu a výrobu bannerov, učebných pomôcok, tlač pracovných listov a plagátov. Školy boli zapojené s možnosťou zapožičania „Helfi packov“ teda sád pre resuscitáciu a na konci novembra/začiatkom decembra 2021 prebehne online školenie pedagógov ku používaniu metodických pomôcok, pracovných listov a príbehov pre projekt. Projektový čas sa posunul vzhľadom ku zatváraniu tried a problémov vyplývajúcich z pandémie covid-19, tak sme sa rozhodli školenie pre pedagógov presunúť do online priestoru a ponechať samotné vzdelávanie v triedach na pedagógov podľa ich potrieb, aby sme tak neobmedzovali priebeh vyučovania v školách. Ku materiálom a celému projektu vznikla aj webová stránka pre pedagógov s materiálom a pomôckami pre nich https://redcross.sk/zilina/helfi-na-skolach/ Projekt bude naďalej pokračovať aj celom nasledujúcom šk. roku a rovnako aj tvorba nových materiálov a videí pre školy.

Mediálne výstupy: 
web stránka Slovenského Červeného kríža – november 2021 – https://redcross.sk/zilina/projekt-helfi-ti-pomaha-pomahat-2/
časopis Slovenského Červeného kríža – Zvesti – december 2021 – článok o projekte

Galéria: