Sme rozmanití a predsa tak podobní

Číslo zmluvy 96/2021 – OSKSCRMR/2021
Názov projektu Sme rozmanití a predsa tak podobní
Dátum konania projektu 1.7.2021
Predkladateľ Krajská knižnica v Žiline

Cieľom projektu bolo:
Detská kniha je jedinečná, kúzelná, má moc preniesť čitateľa do iného sveta stotožnením sa s osudom hrdinu Ak čítaš môžeš sa stať kým chceš. Kniha uspokojuje emočné potreby dieťaťa, podporuje zdravý psychický vývin, učí morálnym hodnotám a formuje priateľstvá. Na vybraných príbehoch kníh sme sa pokúsili ilustrovať ľudskú (detskú) rozmanitosť s vierou, že príbeh knihy sa stane nástrojom, ktorý učí deti
empatii a tolerancii. Cieľom projektu bolo zároveň ponúknuť bezpečné miesto pre trávenie voľného času detí najmä počas letných prázdnin, prispieť k rozvoju ich tvorivosti a environmentálneho povedomia detí formou tvorivých dielní z druhotných surovín.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
V čase letných prázdnin sme vždy 2-krát týždenne realizovali podujatia zážitkového čítania a dramatizácie (Aj princezná môže byť bojovník, Iní kamaráti, Kamenné deti Kamienok a Kamienočka, Povedz to inak, Rozprávky zo škrupinky, Škaredé káčatko, Pletú sa mi písmenká, Malé nehody veľkých nezbedníkov a ďalšie). Tvorivé dielne (1krát týždenne) s myšlienkou „dajme veciam druhú šancu“ – rozvíjali u detí tvorivosť, manuálnu zručnosť, environmentálne povedomie ale i medzigeneračné porozumenie (realizované tvorivé dielne: Aj ty si si pri prechádzke lesom všimol že sú tam veci, ktoré tam vôbec nepatria?, Nevyhadzuj to staré tričko – dajme mu druhú šancu, Nie je plast ako plast, Premena papiera, Tvoriť sa dá zo všetkého, Ani ryba, ani rak, Už zasa tie plasty, Staré gombíky a koráliky, Nevyhadzuj staré linoleum a ďalšie). Vyvrcholením projektu boli Víly v knižnici, ktoré sa chceli s deťmi podelili o nové zážitky. Vzdelávacie podujatia pre dospelých Centrum inkluzívneho vzdelávania, boli určené rodičom, knihovníkom, ktorí denne priamo ovplyvňujú výchovu, vzdelávanie a rozvoj osobností detí. Snahou knižnice bolo ponúknuť bezpečné a inšpiratívne prostredie pre trávenie voľného času.
Podujatí sa len letných mesiacoch zúčastnilo takmer 900 účastníkov:
Návštevnosť podujatí bola: 298 (7/2021), 315 (8/2021), 177 (9/2021), 99 (10/2021).
Vďaka realizácii projektu Krajská knižnica v Žilina nadobudla cenné zariadenia pre udržateľnú realizáciu podujatí pre deti i v on-line prostredí nielen pre tento projekt, ale i do budúcnosti (set na streamovanie , maňušky, šité bábky a divadielko, šité kostýmy pre dramatizácie príbehov, materiál pre tvorivé dielne počas leta, tabuľu, stroj Big shot na tvorivé dielne a detské knihy.

Mediálne výstupy: 

Žilinská župa: www.zilinskazupa.sk –  7-9/2021 – Pozvánky Krajskej knižnice v  Žiline, článok
Krajská knižnica v Žiline: www.krajskakniznicazilina.sk – 7-9/2021 – Pozvánky na podujatia
www.zilinak.sk – 7-9/2021 – Kalendár podujatí v rámci projektu
www.facebook.com/krajskakniznicazilina/ – 7-11/2021 – Pozvánky na podujatia, fotografie z podujatí, propagácia projektu
www.instagram.com/kniznicazilina – 7-11/2021 – Pozvánky na podujatia, fotografie z podujatí, propagácia projektu
https://www.krajskakniznicazilina.sk/index.php/podujatia/skoly/podujatia-z-projektu-sme-rozmaniti-a-predsa-tak-podobni/ – od 10/2021 – Udržateľná ponuka podujatí pre školy, vytvorená v rámci projektu

Fotogaléria: