Argumentuj!

Číslo zmluvy 92/2021
Názov projektu Argumentuj!
Dátum konania projektu 31.5.2021
Predkladateľ Škola zážitkov Harvart

Cieľom projektu bolo:
Cieľom projektu bolo zvýšenie povedomia o téme kritického myslenia a argumentačných schopnostiach. Projekt Argumentuj! si dával za cieľ pomôcť ohrozenej skupine mladých ľudí a poskytnúť im návod na triedenie informácií, odhaľovanie hoaxov a poloprávd, ako aj spôsoby, ako tieto informácie ďalej formulovať do názorov. Cieľovou skupinou projektu boli žiaci a žiačky základných a stredných škôl vo veku 12-19 rokov.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
K dňu podania záverečnej správy projektu sme zaznamenali 3219 objednávok od 9 škôl v meste Žilina. Oslovených bolo 25 stredných a 18 základných škôl. Vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu viacerí pedagógovia účasť na projekte odložili na vhodnejšie obdobie, čo sa nedalo v čase podania žiadosti o grantovú dotáciu predpokladať. Pedagógovia prednášku hodnotili ako veľmi zaujímavú aktivitu, vhodne
zvolenú forma aj obsah prednášok. Prednáška bola vhodná na spestrenie a doplnenie učiva. Veľmi dobré reakcie boli najmä od študentov vyšších ročníkov. Študenti privítali interaktívnu formu hodiny. Veľmi prínosná bola aj debata, ktorá vznikla na margo predmetnej témy. Študenti sa snažili premýšľať a vyjadrovať svoj názor – argumentovať, čím sa naplnil ideový a obsahový cieľ celého projektu. V realizácii prednášok plánujeme pokračovať aj v budúcnosti. Finančné prostriedky boli použité na zaplatenie práce koordinátorky projektu, ktorá mala na starosti komunikáciu so školami, propagáciu obsahu prednášky a zbieranie spätnej väzby.

Mediálne výstupy: 

webové sídlo žiadateľa – 5/2021-trvá – podstránka https://www.harvart.sk/argumentuj

Galéria: