Rozvoj univerzitného hokeja v Žiline

Číslo zmluvy 83/2021-OŠKŠCRMR/2021
Názov projektu Rozvoj univerzitného hokeja v Žiline
Dátum konania projektu 1.8.2021
Predkladateľ HC UNIZA

Cieľom projektu bolo:
Našim hlavným cieľom bolo prepojenie športu so vzdelaním. Chceli sme, a stále chceme, dať študentom, a najmä športovcom, možnosť duálnej kariéry. Taktiež bolo našim cieľom podporiť edukačný potenciál u študentov stredných škôl.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Našim cieľom pri realizácii projektu „Rozvoj univerzitného hokeja v Žiline“ bolo podporiť duálnu kariéru, prepojiť šport so vzdelaním a taktiež podporiť edukačný potenciál u študentov stredných škôl. Môžeme zhodnotiť, že všetky vopred určené ciele boli splnené. Počet záujemcov o členstvo v HC UNIZA značne narástol a stále narastá. Hráči, ktorí sú súčasťou nášho tímu sa vydali cestou duálnej kariéry, a teda si nemusia vyberať medzi športom a vzdelaním. Majú možnosť rozvíjať a zdokonaľovať obe tieto stránky.
Rovnako tak dávame v rámci nášho združenia možnosť a priestor študentom na „sebarealizáciu“ a prepájanie študijných poznatkov s pracovnými skúsenosťami. V rámci činnosti nášho občianskeho združenia môžu vysokoškolský študenti „pretaviť“ svoje naučené poznatky do praxe, tým získať cenné skúsenosti a zvýšiť tak svoju hodnotu na trhu práce. Prostredníctvom prednášok na strednej škole sme študentom ukázali možnosť, ako vedia pokračovať v športe, ktorý majú radi a popri tom rozvíjať aj svoj študijný potenciál. Nakoľko sledovanosť našich zápasov a aj fanúšikov, či už na sociálnych sieťach alebo na tribúnach rastie, môžeme konštatovať, že univerzitný hokej v Žiline naberá na popularite a dostáva sa do povedomia Žilinčanov a aj širšieho okolia. Naši hráči absolvujú pravidelné tréningy a v rámci súťaže EUHL (Európskej univerzitnej hokejovej ligy) sme túto sezónu, počas trvania projektu, absolvovali zápasy v poľskom Oswiencime a Opole, jeden domáci prípravný a aj ligový zápas s víťazom súťaže, tímom Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrice. Máme naplánované ďalšie domáce a aj vonkajšie zápasy, v ktorých sa chceme ukázať v čo najlepšom svetle a rovnako pozitívne reprezentovať Žilinskú univerzitu, mesto Žilina a svojich partnerov.

Mediálne výstupy

TV Raj – 9.11.2021 – Reportáž
TV Raj – 7.10.2021 – Reportáž
Facebook – 1.8.2021-15.11.2021 – Príspevky, fotky, stories
Stránka EUHL – 1.8.2021-15.11.2021 – Interview, články, fotky
Youtube – 21.10.2021-13.11.2021 – Livestream zápasov
Instagram – 1.8.2021-15.11.2021 – Príspevky, fotky, stories

Galéria

Náš prvý ligový zápas (vonkajší), ktorý sme odohrali s poľským
tímom UHT Sabers Oswiencim.

Náš prvý ligový zápas (domáci), ktorý sme odohrali s tímom UMB Hockey Team.

V pozvánkovom videu na náš domáci zápas mali priestor pre zviditeľnenie aj naši partneri. Čestné miesto malo aj mesto Žilina.

Prvý prípravný zápas v sezóne 2021/22, kde úvodné buly
vhadzoval náš pán rektor, prof. Jandačka.

Tréning HC UNIZA pod vedením nášho nového trénera Radoslava Bielečku.