Bytčický juniáles 2022

Číslo zmluvy 10/2022
Názov projektu Bytčický juniáles 2022
Dátum konania projektu 11.6.2022
Predkladateľ TJ Tatran Bytčica

Cieľom projektu bolo:
Zabezpečenie kultúrneho vyžitia obyvateľov v rámci tradičnej každoročnej kultúrnej akcie.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Podujatie navštívilo veľké množstvo obyvateľov Žiliny, ktorým ponúklo bohatý kultúrny program, množstvo zábavných atrakcií pre deti a mládež a popritom možnosť nielen kultúrneho, ale aj športového vyžitia. Vďaka poskytnutým finančným prostriedkom bolo možné zabezpečiť tradičné
podujatie po kultúrnej aj technickej stránke.

Mediálne výstupy 

Miestny rozhlas – 6/2022 – oznam v miestnom rozhlase
Facebook – 5,6/2022 – propagácia podujatia

Galéria

obecenstvo

otvorenie podujatia

vystúpenie Bytčické ženy

vystúpenie mažoretky

vystúpenie Predmierčanka

vystúpenie AYA