Basketbalové ihrisko

Číslo zmluvy 82/2021 – OŠKŠCRMR/2021
Názov projektu Basketbalové ihrisko
Dátum konania projektu 15.11.2021
Predkladateľ Súkromné centrum voľného času Žirafa, Pivovarská 3, Žilina

Cieľom projektu bolo:
Vytvoriť nový priestor pre športovanie a trávenie voľného času,a tým:
– rozvíjať pohyb u mládeže, ktorý je nesmierne dôležitý pre zdravý vývoj organizmu,
– utužovať sociálne vzťahy, nové priateľstvá,
– budovanie športového ducha, naštartovať u mládeže súťaživosť, túžbu vyhrávať, chcieť sa zlepšovať a napredovať,
– v budúcnosti organizovať basketbalové turnaje.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
V zmysle efektívneho využitia voľného priestoru sme sa rozhodli vytvoriť jednoduché basketbalové ihrisko. Na miestach, kde areál ihriska nebol dostatočne oplotený, sme doplnili ochranné pletivo. Existujúcu plochu sme museli revitalizovať tak, aby sme mohli na hraciu plochu umiestniť dva basketbalové koše – resp. ich konštrukciu. Potrebné bolo upraviť terén, opraviť existujúce obrubníky a doplniť chýbajúce poklopy na kanalizácii. Prostredníctvom dodávateľa sme zabezpečili ukotvenie, osadenie a montáž dvoch konštrukcií basketbalových košov. Následne sme osadili basketbalové dosky a realizovali ďalšiu úpravu povrchu. Po úplne záverečnej úprave hracej plochy budú k ihrisku umiestnené zakúpené lavičky s plastovými sedadlami. K dispozícii budú taktiež basketbalové lopty pre hernú činnosť.

Mediálne výstupy

sociálna sieť – facebook – 28.11.2021 – článok

Galéria

prvotná úprava povrchu a obrubníkov výkop jamy pre osadenie a ukotvenie konštrukcie konštrukcia koša

umiestený basketbalový kôš – 1 ks umiestnenie obidvoch basketbalových košov basketbalové ihrisko

lavičky s plastovými sedadlami