Prekonajme bariéry hrou – integrovanou bocciou

Finančné prostriedky boli čerpané a použité výhradne na aktivity a činnosti uvedené v projekte „Prekonajme bariéry hrou – integrovanou bocciou“ za účelom rozšírenia ponuky možnosti na regeneráciu a voľnočasových aktivít pre hendikepované osoby, lepšej socializácie a integrácie osôb s postihnutím a zlepšovaniu kvality ich života.

Aktivity:
– Séria stretnutí v priestoroch bezbariérovej telocvične ZŠ Turie – 1. Ročník Integrovanej boccia miniligy

– Jednodňový regeneračný pobyt (aeroterapia) – „ Tour de Tatry – do lesa na kolesách“

– Regeneračný pobyt – „Osviež svoje sily a záľuby“ v bezbariérovom Penzióne Bystrík Čičmany

Tešíme sa z nárastu nových záujemcov o bocciu, šírenia osvety o boccii ako prostriedku na regeneráciu a aktívneho trávenia voľného času osôb so zvýhodnením, zlepšovania ich socializácie, integrácie do komunity a psycho – sociálnej pohody ako i postupnému zväčšovaniu dobrovoľníckej platformy nevyhnutnej na pomoc a podporu pri realizácii jednotlivých aktivít.

Fotogaleria _záverečná správa_projekt Mesto ZA