Park sv. Juraja

Číslo zmluvy: 69/2020 – OŠKŠCRMR/2020
Názov projektu: Park sv. Juraja
Dátum konania projektu: 14.11.2020
Predkladateľ: Malá Fatra

Cieľom projektu bolo: Cieľom projektu bola obnova a rozšírenie prirodzenej mokrade v náučno-oddychovej časti parku, dosadenie mokraďovými druhmi, vybudovanie oddychovej časti, úprava znečisteného prostredia pred kultúrnou pamiatkou dreveného kostola sv. Juraja, základnou a materskou školou. Vznik funkčnej rekreačnooddychovej zóny
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Našou úlohou bolo vyčistiť prirodzenú mokraď v náučno-oddychovej časti parku, dosadiť rastliny, vybudovať oddychovú časť, upraviť prostredie pred kultúrnou pamiatkou dreveného kostola sv. Juraja.
Čistenie prirodzenej mokrade sa konalo v rámci brigády. Zišlo sa na nej 22 brigádnikov a to obyvatelia mestskej časti Trnové, členovia občianskeho združenia Malá Fatra, pán farár z miestnej farnosti Trnové Róbert Krajčík. Chlapi krovinorezmi vyžínali drevnatý porast – samonálet, starú suchú trávu. Vynášali ju na určené stanovište. Ženy hrabali pokosenú trávu, zametali chodníky, sadili trvalky. Veľké poďakovanie za vyžínanie si zaslúži pán Vladimír Magoč. Celý deň pracoval od začiatku brigády od 9 hod. až do konca brigády do 15 hod. Bol príkladom mladým brigádnikom nie len výdržou ale aj precíznou prácou.
Členovia občianskeho združenia Malá Fatra, 5 členov na čele s predsedníčkou združenia Veronikou Kubalovou, kosili trávnik pred vstupom do parku, prihnojili trávnik, mulčovali kôrou vysadené rastliny, zasadili brezy.
V tejto ťažkej situácií, počas koronavírusu v jarnom i v jesennom období, snažili sme sa splniť náš cieľ. Podarilo sa nám vyčistiť časť prirodzenej mokrade, upravili sme ďalšiu časť spevnených chodníkov a vysadiť okrasné časti. Udržiavať už jestvujúce časti parku.

Mediálne výstupy:
obecný rozhlas – 11.9.2020 a 12.9.2020 – oznam v miestnom rozhlase
webová stránka – počas celého roka – článok

Galéria: