Cirkulárna mapa Žiliny

Číslo zmluvy: 66/2020
Názov projektu: Cirkulárna mapa Žiliny
Dátum konania projektu: 14.11.2020
Predkladateľ: Mantami s.r.o

Cieľom projektu bolo: 1) Vytvoriť elektronickú verziu cirkulárnej mapy Žiliny
2) Fyzicky označiť miesta (nálepkou, s QR kódom s odkazom na stránku – elektronickú verziu mapy, na dvere či inde, kde je to možné a povolené), ktoré sú súčasťou mapy, aby sa ľudia dozvedeli aj o ostatných miestach
3) Propagovať cirkulárnu mapu na rôznych akciách v Žiline či prostredníctvom rôznych médií (tlač, bilboardy,
lokálne rádio a tv, sociálne siete, rozdať tlačenú verziu mapy)
4) Neustále aktualizovať elektronickú cirkulárnu mapu podľa situáciu v Žiline
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: 1) bola vytvorená elektronická verzia mapy a webová stránka pre propagáciu mapy www.cirkularnazilina.sk
2) nálepky boli vytvorené, vzhľadom na obmedzenia však nedošlo k fyzickému nalepenie nálepiek, čo však bude realizované podľa aktuálnej situácie a našich možností
3) akcie sa kvôli situácii s Covid-19 nekonali, bannery však pripravené boli a budú použité, keď to situácia dovolí – následne tam budú rozdané tlačené mapy a spustené reklamné kampane
4) mapu neustále aktualizujeme aj budeme

Galéria: